Byggehjelparen

Dersom du har planar om å gå i gang med et byggjetiltak, enten det dreier seg om til dømes nybygg, tilbygg, endring på eksisterande bygg eller riving, treng du godkjenning frå bygningsmyndigheitene i kommunen. 

Kommunen skal gjennom si byggesaksbehandling føre tilsyn med at plan- og bygningslovgivinga vert halde, og legge til rette for at arealbruk og busetnad vert til størst mogleg gavn for den einskilde og samfunnet.

Byggesaksgebyr

Byggesaksblankettar

Publisert av Sverre Osdal. Sist endra 07.02.2018
Fann du det du lette etter?

Chat ikon

Kontakt

Kåre Hjelle Einingsleiar bygg- og oppmåling
70049790
@ Kåre Hjelle
Elling Flister Sakshandsamar byggesak
46951775
@ Elling Flister
Hallvard Yksnøy Bergmann Sakshandsamar byggesak
47677342
@ Hallvard Yksnøy Bergmann

Nyhende