Tinglysing

Tinglysing er ei offentleg registrering av ei avtale mellom to partar om rettar og plikter som gjeld fast eigedom eller visse type lausøyre.Tinglyste dokument som gjeld fast eigedom vert registrerte i grunnboka.

 

Kontakt

Kartverket . Kartverket .
08700
@ Kartverket .