Tildeling og koordinering

Tildeling og koordinering tek i mot og behandlar søknader om kommunale helse og omsorgstenester og vurderer behov for koordinerte tenester/ individuell plan.

Her finn du tenestene du kan søkje

Tildeling og koordinering gir informasjon og rettleiing, gjennomfører kartlegging og samarbeider med tenesteytande einingar innanfor helse- og omsorgstenestene i kommunen og i 2. linjetenesta. Tildeling og koordinering har også ansvar for koordinerande eining

Tildeling og koordinering held til i 1. etg. på rådhuset og du kan nå oss på telefon 700 49 700. 

Kontakt

Skjalg Lidarende sakshandsamar
90566150
@ Skjalg Lidarende
Runa Bakke tenesteleiar Helse, tildeling og koordinering
91621147
@ Runa Bakke
Unni Bergdal sakshandsamar
95961471
@ Unni Bergdal
Mette Ulvestad Dyb sakshandsamar
90853250
@ Mette Ulvestad Dyb
Therese Garnes Pilskog konsulent
90943140
@ Therese Garnes Pilskog