Drift og vedlikehald


Institusjonar og helsebygg

Ansvarleg for drift og vedlikehald av institusjonar, helsebygg og kommunale bustader.

 

Oppvekstbygg

Ansvarleg for drift og vedlikehald av adminstrasjonsbygg, vaksenopplæring, skular, barnehagar, idrettshallar og kulturbygg.

 

Spørsmål om drift og vedlikehald av bygningane skal rettast til avdelingsleiar. Skader og driftsforstyrrelser skal meldast snarast.

Kontakt

Odd-Robert Støylen avdelingsleiar
90865594
@ Odd-Robert Støylen