Innsynsmodulen vår er nede

Grunna overgang til nytt saks- og arkivsystem har vi tekniske problem med innsynsløysninga vår, dette går desverre utover møtedokumenta også. Det vert arbeidd med å rette feilen, vi takkar for tolmodet. 

Her finn du førebels innkalling/møtedokument for

Formannskap (PDF, 4 MB)

Kommunestyre (PDF, 2 MB)

Reguleringsplanar

Informasjon om godkjende reguleringsplanar og planar som ligg ute til høyring eller er under arbeid finn du på kommunen sin kartportal www.ørstakart.no

Her finn du også informasjon om reguleringsplanprosessen, korleis du kan medvirke, og korleis du skal gå fram dersom du ønskjer å starte eit privat reguleringsarbeid.

Fann du det du lette etter?

Kontakt

Gunnar Wangen Leiar Plan og miljø
90646645
@ Gunnar Wangen
Matias Kårstad Planleggjar
90801980
@ Matias Kårstad

Nyhende