Reguleringsplanar

Informasjon om godkjende reguleringsplanar og planar som ligg ute til høyring eller er under arbeid finn du på kommunen sin kartportal 

Orstakart.no

Her finn du også informasjon om reguleringsplanprosessen, korleis du kan medvirke, og korleis du skal gå fram dersom du ønskjer å starte eit privat reguleringsarbeid.

Kontakt

Gunnar Wangen avdelingsleiar Plan og miljøavdelinga
70 04 97 20
906 46 645
@ Gunnar Wangen
Matias Kårstad planleggjar
@ Matias Kårstad