KORONAINFORMASJON

Samleside om koronaviruset  |  Bestill time til koronatest 

Varsel! Vegen frå Selbervika til krysset ved Hovdevatnet er stengt inntil vidare grunna uvær.

Reguleringsplan

Reguleringsplanar

Informasjon om godkjende reguleringsplanar og planar som ligg ute til høyring eller er under arbeid finn du på kommunen sin kartportal 

Orstakart.no

Her finn du også informasjon om reguleringsplanprosessen, korleis du kan medvirke, og korleis du skal gå fram dersom du ønskjer å starte eit privat reguleringsarbeid.