Jakt og fangst

Alle formar for høsting av vilt med skytevåpen eller fangstredskap. Motorferdsel i utmark, viltforvaltning, fritidsfiske, fiskeriforvaltning og fiskerinæring er eigne emneord.

Jegerregisteret