Jakt og fangst

Alle formar for høsting av vilt med skytevåpen eller fangstredskap. Motorferdsel i utmark, viltforvaltning, fritidsfiske, fiskeriforvaltning og fiskerinæring er eigne emneord.

Jegerregisteret


Jegerprøveeksamen

Kommunen er ansvarleg for å arrangere jegerprøveeksamen for dei som har fullført jegerprøvekurs. Ynskjer du å ta eksamen tar du kontakt med Liv Bente Viddal.

For meir informasjon om korleis du tar jegerprøvekurs og -eksamen gå inn på jegerproveeksamen.no

Kontakt

Liv Bente Viddal tenesteleiar
90704008
@ Liv Bente Viddal