Koronatesting

 

Teststasjonen i Ørsta er på rådhuset, på oppsida/baksida ved den gamle hovudinngangen (nærast kulturhuset). Der kan du hente antigen hurtigtestar til heimetesting, men også utstyr til PCR-test som du må levere inn att same stad.

Vi oppmodar alle om å hente seg PCR-testar, slik at dei har test tilgjengeleg ved behov.  

 

Opningstider

Måndag–Fredag: 09.00–15.00.
Ingen timebestilling naudsynt.

Telefon koronateststasjon Ørsta: 90 13 20 44.
Telefonen er open kvardagar 09.00–11.00 og 13.00–15.00

Vi minner om att telefonen til koronateststasjonen er for spørsmål knytt til testing i Ørsta kommune.

Folkehelseinstituttet har oppretta eit eige nummer for dei som har generelle spørsmål om koronaviruset: 815 55 015. Du kan også nytte deg av helsenorge.no for oppdatert informasjon. Her er også chatteneste for dei med spørsmål om korona.

 

Alle som har symptom på Covid-19 bør testast. 

Innbyggarane er oppfordra til å teste seg sjølv med PCR-test, som er den same testen som har blitt tatt på teststasjonen i Hovdebygda fram til no. Denne testen utfører ein på same måte som ein hurtigtest, men ein må levere prøven inn for sending til laboratoriet.

Praktisk informasjon

 • Utstyr til PCR-testing med bruksrettleiing kan du hente på koronateststasjonen.
 • PCR-testane er pakka enkeltvis med brukarrettleiing og eit enkelt skjema som må fyllast ut før innlevering. Prøvene må vere desinfisert, det ligg spritserviett i kvar konvolutt
 • Andre kan hente og levere testar for deg om det er vanskeleg å kome seg til rådhuset.
 • Det er også mogleg å hente hurtigtestar til heimetest dersom ein t. d. har vage symptom eller er nærkontakt utan symptom.
 • Vi er tilgjengelege på rådhuset kvardagar 09.00–15.00 for rådgjeving og hjelp i tillegg til utlevering og innlevering av testar i opningstida.
 • Utanfor opningstid kan testar leverast inn i eiga postluke på staden.
 • Det er altså ingen timebestilling, men ein må inntil vidare hente testar i opningstida og kan levere inn også utanfor opningstid.
 • Det går to transportar til Molde kvar dag, ein kl. 09.00 og ein kl. 12.30. Prøvene som er levert etter 12.00 blir sendt med transporten neste morgon. 
 • Prøvesvar: For prøver som blir sende inn kan du sjølv sjekke resultatet på helsenorge.no.

 

Meir informasjon om hurtigtesting 

 
Kva gjer du om du testar positivt?

Om du testar positivt på korona må du sende ein SMS til korona testtelefonen 90 13 20 44.

 • Du kan berre sende SMS til testtelefonen dersom du har testa positivt – andre SMS-ar vil ikkje bli besvart.
 • I SMS-en skriv du: "Eg ynskjer å bli kontakta".
 • Vi vil då ringe deg på det telefonnummeret du sender SMS frå, slik at vi kan gi deg naudsynt informasjon.

Du bør straks isolere deg og varsle nærkontaktane dine.

Dersom du kun har tatt ein enkel hurtigtest, bør du ta ein såkalla PCR-test for å bekrefte eller avkrefte resultatet.
Du kan sjølv ta PCR-test, disse blir utdelt ved den gamle hovudinngangen på oppsida/baksida av Ørsta rådhus. Opningstida er måndag–fredag 09.00–15.00. Du treng ikkje bestille time, det er ikkje naudsynt. Om du har spørsmål kan du ringe koronatelefonen på 90 13 20 44 i opningstida måndag–fredag 09.00–11.00 og 13.00–15.00

 

Samleside med meir informasjon om korona

   

Usikker på om du bør teste deg?

 • Alle med nyoppståtte symptom på covid-19, bør ta ein koronatest. Les meir om kva du bør gjere ved nyoppståtte symptom her.
   
 • Dersom du har vore i nærkontakt med nokon med påvist covid-19, bør du ta koronatest. Les dei nyaste retningslinjene for deg som er nærkontakt her.
   
 • Er du tvil om kva reglar og tilrådingar som gjeld for deg, kan du ta kontakt med korona-telefonen for rettleiing.

Les meir her

Du skal ikkje nytte kollektivtransport eller taxi når du har symptom. Dersom du ikkje har bil eller har vanskar med å kome på teststasjonen, finn vi ei anna løysing for deg. Ta kontakt og vi gjer avtale om kvar du kan få tatt testen. 

 

Til deg som ventar på prøvesvar

 • Barn og unge under 12 år bør haldast heime til dei har vore utan feber i 24 timar, og kjenner seg friske. Dei treng ikkje ta ein koronatest med mindre dei har vore i nærkontakt med nokon med påvist covid-19.
   
 • Vaksne og ungdom over 12 år bør i utgangspunktet halde seg heime til dei har fått negativt svar på ein koronatest og kjenner seg friske.
   
 • Dersom symptoma går heilt over i løpet av eit døgn, kan ein vende tilbake på skule eller arbeid, sjølv om ein ikkje har fått svar på koronatesten
   

Sjekk prøvesvaret på nett

Viss du ikkje finn prøvesvaret på helsenorge.no, så ring teststasjonen i opningstida (sjå nummer øvst på sida).
  

Kor lang tid tek det før ein får prøvesvar?

 • Det går to transportar til Molde kvar dag, ein kl. 09.00 og ein kl. 12.30. Prøvene som er levert etter 12.00 blir sendt med transporten neste morgon.  

Kontakt

Korona teststasjonen i Ørsta
Opningstid: Måndag-fredag
09.00–11.00 og 13.00–15.00
90 13 20 44
Nasjonal koronatelefon
Opningstid: Måndag-fredag
08.00-15.30
For alle generelle spørsmål om koronaviruset
815 55 015