Næringstomter

Ørsta kommune har rike industritradisjonar og er handelssentrum på Søre Sunnmøre. Vi vil legge til rette for nyetablering i kommunen og kan tilby attraktive tomter for dei som vil etablere verksemd i Ørsta. Ta kontakt for nærare informasjon om moglegheitene vi kan tilby av industri- og næringsareal.

Melsgjerdet industriområde

140 dekar næringsareal er under opparbeiding på Melsgjerdet, ca. 4 km sør-aust for Ørsta sentrum med tilkomst frå fylkesveg 655. Området vil vere ferdig etter sommaren 2021. Rundt 90 dekar er sett av til næringsformål, og passar for verksemder innan industri, lager og verkstad. 
 

Hovden næringsområde

Ligg i Hovdebygda, rett ved flyplassen og E-39.

 

 
 

Kontakt

Arnstein Nupen jurist
48074265
@ Arnstein Nupen
Odd Magne Vinjevoll Ørsta Næringskontor
90615145
@ Odd Magne Vinjevoll