KORONAINFORMASJON

Samleside om koronaviruset  |  Bestill time til koronatest 

24.11 kl.14.40 Vegen frå Selbervika til krysset ved Hovdevatnet er opna att

Næringstomter

Ørsta kommune har rike industritradisjonar og er handelssentrum på Søre Sunnmøre. Vi vil legge til rette for nyetablering i kommunen og kan tilby attraktive tomter for dei som vil etablere verksemd i Ørsta. Ta kontakt for nærare informasjon om moglegheitene vi kan tilby av industri- og næringsareal.

Melsgjerdet industriområde

Industriområde sør-aust for Ørsta sentrum. Området vert no utvida med eit byggetrinn 2.

Hovden næringsområde

Ligg i Hovdebygda, rett ved flyplassen og E-39.