Venstre


Venstre
Tittel Namn Telefon Epost
Leiar Arnfinn Sætre 95276935 arnfinn@leikanger.org
Nestleiar Gunnar Knutsen 90502151 6150orsta@gmail.com
Økonomi Inger Johanne Åkre 98889784 inger@orsta.org
Sekretær Robert Prestegarden Vatne 91696797 robert@orsta.org
Styremedlem Kyrre Grimstad 40230712 grimstad27@gmail.com
Studieleiar Anne Ellingsen 97954391 akirsel@online.no

 

Kontonummer:  
 
Adresse
Ørsta Venstre
v/ Arnfinn Bjarte Sætre
Engesetvegen 32B
6153 ØRSTA

Gruppeleiar 
Gunnar Knutsen