Øye branndepot

Besøksadresse: Norangdal 81, 6196 Norangsfjord
Postadresse: Dalevegen 6, 6153 Ørsta

Bemanning

Depotet er bemanna med 1 formann og 6 brannkonstablar. Stasjonen har ikkje vaktordning.

Spesialkompetanse

  • Akutthjelparar

Kjøyretøy og utstyr

  • Hurtigutrykningseining bil