Fritidsfiske

Det er mange gode moglegheiter for fiske i kommunen, både i elvar, vatn og sjø.

Grunneigarar sel fiskekort, men bortsett frå laksevassdraga er dette lite tilrettelagt. Sjå etter skilt/informasjon på den aktuelle staden.

Ørstaelva er nasjonalt laksevassdrag og Ørstafjorden nasjonal laksefjord.  Bondalselva er også ei av dei største og viktigaste laksevassdraga i fylket.

Kontakt

Magnar Selbervik miljøvernrådgjevar
48166679
@ Magnar Selbervik