Fritidsfiske

Det er mange gode moglegheiter for fiske i kommunen, både i elvar, vatn og sjø.
Grunneigarar sel fiskekort men, bortsett frå laksevassdraga er dette lite tilrettelagt.
 
Ørstaelva er nasjonalt laksevassdrag og Ørstafjorden nasjonal laksefjord.  Bondalselva er også ei av dei største og viktigaste laksevassdraga i fylket.
 

Kontakt

Magnar Selbervik miljøvernrådgjevar
48166679
@ Magnar Selbervik