Etablering av barnehage

Etablering av familiebarnehage og ordinær barnehage. Det er kommunen som godkjenner barnehagar.

Husbanken gir lån til nybygg, og til tilbygg som tas i bruk til nye barnehageplasser. I tillegg kan banken gi lån til utbetring av barnehager som er eldre enn 15 år.

Kontakt

Reidun Mo Seksjonsleiar barnehage
47 64 14 89
@ Reidun Mo

Nyhende