Solkroken

Solkroken

Avdelinga har 20 bebuarrom og er delt i 2 grupper med i alt 22 bebuarar.

Brosjyre

Einingsleiar Ingrid Mork
Tlf: 700 48 842