Solkroken

Avdelinga har 20 bebuarrom og er delt i 2 grupper med i alt 22 bebuarar.

Meir informasjon finn du i brosjyra for Solkroken her:

Brosjyre

Einingsleiar Ingrid Mork
Tlf: 700 48 842

Kontakt

Solkroken hovudnummer
70048840
@ Solkroken hovudnummer
Ingrid Mork einingsleiar
70048842
@ Ingrid Mork