Når skulefråvær uroar oss

Etter opplæringslova §2-1, har born og unge plikt til grunnskuleopplæring, og rett til offentleg grunnskuleopplæring i samsvar med lov og føreskrifter.
Dei fleste born og unge går på skulen frivillig og utan problem. Nokre elevar har likevel vanskar med å kome på skulen. I ein del av desse sakene vil det vere snakk om fråvere som gir grunn til uro.

Kontakt

Gunnar Knutsen LOS
40 06 35 97
@ Gunnar Knutsen
Toril Romestrand Hjelle Rådgjevar
481 39 574
@ Toril Romestrand Hjelle

Nyhende