Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)

Gjeld tilskot til tiltak som fremmar natur- og kulturverdiane i jordbruket sitt kulturlandskap og reduserar forurensninga frå jordbruket.

Kontakt

Guro Sterud Stutlien konsulent
90704501
@ Guro Sterud Stutlien
Oddhild Kalvatn konsulent
90723453
@ Oddhild Kalvatn