Veranda/ terrasse

Skal ein bygge veranda/terrasse er det storleiken på verandaen/terrassen som bestemmer korleis ein skal søkje.
 

Du kan søkje sjølv om terrassen/verandaen ikkje overskrid 50m2

Søkje sjølv


Søkje ved hjelp av fagfolk om terasse/veranda er over 50 m2.

Søkje med hjelp av fagfolk