Fjellskredberedskap

Holtannspinnakelen - Klikk for stort bilete

Fjellskred er sjeldne, men har ført til nokre av dei verste naturkatastrofane i Noreg, seinast i Loen i 1905 og 1936 og i Tafjorden i 1934. I Møre og Romsdal er tre fjellparti under døgnkontinuerleg overvaking: Hegguraksla i Norddal kommune, Åkneset i Stranda kommune og Mannen i Rauma kommune.

Fylkesmannen om fjellskred


fylkesmannen sine nettsider er det samla mykje informasjon knytt til fjellskredberedskapen i fylket. Her finn de fakta om overvakinga, ulike fagrapportar, kart over fare- og evakueringssonene samt informasjon om korleis beredskapen er bygt opp.

I Ørsta kommune har ein starta arbeidet med å revidere det kommunale planverket. Flodbølgjer frå fjellskred vil få langt mindre konsekvensar i Ørsta samanlikna med fleire av kommunane i Storfjordområdet. I samarbeid med Politiet vil det verte fastsett evakueringsområde der dette er relevant. Slike soner vil truleg verte gjeldande for deler av Sæbø sentrum, Vartdalfjorden og Hjørundfjorden. Dette arbeidet vil også kunne omfatte næringsdrivande som held til innanfor evakueringssona, og som i så fall bør utarbeide eige planverk for si verksemd.

Meir informasjon vil verte gjort tilgjengeleg når arbeidet med beredskapsplanverket og evakueringssoner har kome lenger.

Fann du det du lette etter?

Chat ikon

Kontakt

Gunnar Wangen Leiar Plan og miljø
90646645
@ Gunnar Wangen

Nyhende