Slamtømming

Har du slamavskiljar (septiktank) eller tett tank plikter du å følgje tvungen kommunal tømmeordning etter følgjande frekvens:
  • Bustader vert tømt ein gong anna kvart år. For dei med tett tank kvart år.
  • Fritidsbustader vert tømt ein gong kvart fjerde år.

Forskrift renovasjon og slam

Utsleppsløyve kan fastsetje anna tømmefrekvens, men eigar pliktar også ved behov å bestille ekstra tømming for å hindre forureining frå anlegget. Volda og Ørsta Reinhaldsverk er ansvarleg for tenesta.
 

Meir om:

Avlaupsanlegg

Renovasjon

Kontakt

VØR - Volda og Ørsta reinhaldsverk www.vor.no
70048600
@ VØR - Volda og Ørsta reinhaldsverk