Innsynsmodulen vår er nede

Grunna overgang til nytt saks- og arkivsystem har vi tekniske problem med innsynsløysninga vår, dette går desverre utover møtedokumenta også. Det vert arbeidd med å rette feilen, vi takkar for tolmodet. 

Her finn du førebels innkalling/møtedokument for

Formannskap (PDF, 4 MB)

Kommunestyre (PDF, 2 MB)

Slamtømming

Har du slamavskiljar (septiktank) eller tett tank plikter du å følgje tvungen kommunal tømmeordning etter følgjande frekvens:
  • Bustader vert tømt ein gong anna kvart år. For dei med tett tank kvart år.
  • Fritidsbustader vert tømt ein gong kvart fjerde år.

Forskrift renovasjon og slam

Utsleppsløyve kan fastsetje anna tømmefrekvens, men eigar pliktar også ved behov å bestille ekstra tømming for å hindre forureining frå anlegget. Volda og Ørsta Reinhaldsverk er ansvarleg for tenesta.
 

Meir om:

Avlaupsanlegg

Renovasjon

Fann du det du lette etter?