Råd for likestilling av funksjonshemma

Møteplan, -dokument og medlemmar  Eldre møtedokument før juni 2019

Råd for likestilling av funksjonshemma 2023–2027

Tre medlemmer frå kommunestyret, med personlig vara. Fire medlemmer frå organisasjonane, ikkje personlig vara.

1. Cato Engen (Sp)
Personleg vara: Hildegunn Vadstein Velle (Sp)
2. Inge Birger Bjørdal (Ap)
Personleg vara: Anbjørn Steinsholm Frislid (H)
3. Stine Marie Liaset (V)
Personleg vara: Ingrid Elise Breivik Rovde (Ap)
4. Laila Karethe Høydal (LHL)
Vara: Janne Britt Ytterstad (Ø/V NHF)
5. Kåre Olav Aarseth (LPP V/Ø)
Vara: Sissel Egset Håskjold (V/Ø Revmatikerf)
6. Eirin Mork Stenersen (NFU V/Ø) (nestleiar)
Vara: Tove Brautaset Yksnøy (HLF Ø/V)
7. Hjørdis A. Vikenes (Cøliakiforening) (leiar)
Vara: Gerd-Marianne Velle (NFU V/Ø)