Standard abonnementsvilkår

Avtaleforholdet mellom abonnent og vatn og avløp som leverandør av vatn og avløpstenester er regulert gjennom Standard abonnementsvilkår, administrative bestemmingar.

Dokument: Administrative bestemmingar