Koronavaksine

Ny oppdatert koronavaksine

Ørsta har fått inn den nye oppdaterte vaksina Comirnaty Omicron XBB.1.5.

Folkehelseinstituttet kjem med anbefaling at følgande grupper bør ta ein ny oppfriskingsdose med koronavaksine: 

  • 65 år og eldre, i tillegg til sjukeheimsbebuara
  • Personar  18–64 år som inngår i risikogruppe
  • Ungdom i aldersgruppa 12–17 år med alvorleg grunnsjukdom
  • Gravide i 2. og 3. trimester.

Koronavaksina kan takast samtidig med influensavaksina.  

Sjå informasjon om tid og stad

Ta kontakt med helsestasjonen for spørsmål.

Barn frå 6 månadar–11 år med alvorleg grunnsjukdom må ta kontakt med helsestasjonen for eventuell vaksinasjon der.

Les meir om risikogruppene (FHI)

Kontakt

Vaksinasjonstelefon / Helsestasjonen Måndag–fredag, 09.00–15.00
94167848