Koronavaksine

Ørsta kommune tilbyr innbyggjarane koronavaksine, den er gratis og frivillig. Du er difor ikkje pålagt å vaksinere deg, men vi tilrår at du gjer det. 
 

Fjerde dose

FHI har nå opna opp for att personar mellom 18–64 år utan underliggande risikosjukdomar kan ta ny oppfriskningsdose (dose 4), dersom dei sjølv ynskjer det. Det er eit tilbod, ikkje ei anbefaling.

For alle over 65 år og 18–64 år med underliggande risiko for alvorleg sjukdomsforløp er ei oppfriskningsdose er det  anbefalt.

Sjå vaksinasjonsdatoar satt opp under.

Dato

  • Torsdag 12. januar kl. 10.00–12.00 i HBO lokalet/Ørstaheimen inngang ved Grepalidvegen.
  • Torsdag 2. februar kl. 13.00–15.00 på Helsestasjonen/Velferdshuset. 
  • Torsdag 2. mars kl. 13.00–15.00 på Helsestasjonen/Velferdshuset. 

Du kan også kontakte nabokommunar dersom du ynskjer Covid19-vaksine utanom dei dagane vi vaksinerer i Ørsta.
 

Intervall

Anbefalinga om ny oppfriskningsdose gjeld uavhengig av om du nett har gjennomgått infeksjon. Tidsintervall etter gjennomgått Covid-19 infeksjon til ny oppfriskningsdose bør vere minimum 3 veker, men eit lengre intervall vil som regel gje betre immunrespons.

Intervallet mellom dose 3 og dose 4 for dei med immunsvikt må vere 4 månadar. 

 

Koronasertifikat

Dei fleste innbyggarane har tilgong til koronasertifikat gjennom helsenorge.no og kan sjølv skrive det ut eller bruke QR-koden derifrå.

Ihht Covid-19 forskrifta har kommunen plikt til å utstede “Koronasertifikat” basert på vaksine, gjennomgått Covid-19 eller negativ test til ikkje-digitale brukara. For at du skal kunne få utskrift av koronasertifikat basert på negativ test frå Ørsta kommune, forutsett det at du fyrst har tatt ein hurtigtest utført av helsepersonell eller PCR-test ved Ørsta teststasjon. Ved positiv PCR-test tar det inntil 11 dagar før det er oppdatert i koronasertfikatet. Du kan få koronasertifikat etter avtale ved Ørsta Teststasjon ved Rådhuset. Ring vaksinasjon telefonen på 95 16 78 46 mellom kl. 09.00–11.00 kvardagar for avtale. Ha eventuelt ditt D-nummer eller hjelpenummer klar ved henvendelsen.

Informasjon om vaksinering på ulike språk 

Kontakt

Vaksinasjonstelefon
Open mån-fre: kl. 09-11
95167846