AKTUELT NO:

Koronavaksine

Ørsta kommune tilbyr innbyggjarane koronavaksine, den er gratis og frivillig. Du er difor ikkje pålagt å vaksinere deg, men vi tilrår at du gjer det. 
 

Fjerde dose

FHI anbefaler ny oppfriskningsdose for alle over 65 år og 18–64 år med underliggande risikon for alvorleg sjukdomsforløp. Sjå vaksinasjonsdatoar satt opp under.
 

Datoar for vaksinering

Vaksinasjonsstad er gamle HBO-lokalet ved Ørstaheimen, 3. etg, inngang fra Grepalidvegen.

  • (Nye datoar er under planlegging - dei kjem etterkvart!)

Du kan også kontakte nabokommunar dersom du ønskjer vaksinar utanom dei dagane vi vaksinerer i Ørsta.
 

Timebestilling

Ingen drop-in, du må bestille time på Helsenorge.no eller ringe vaksinasjonstelefonen 95 16 78 46 (telefontid kvardagar kl. 09.00–11.00).
 

Intervall

Anbefalinga om ny oppfriskningsdose gjeld uavhengig av om du nett har gjennomgått infeksjon. Tidsintervall etter gjennomgått Covid-19 infeksjon til ny oppfriskningsdose bør vere minimum 3 veker, men eit lengre intervall vil som regel gje betre immunrespons.

Intervallet mellom dose 3 og dose 4 for dei med immunsvikt må vere 3 månadar. 

Det må gå minst ei veke mellom influensavaksinering og koronavaksinering.
 

Koronasertifikat

Dei fleste innbyggarane har tilgong til koronasertifikat gjennom helsenorge.no og kan sjølv skrive det ut eller bruke QR-koden derifrå.

Ihht Covid-19 forskrifta har kommunen plikt til å utstede “Koronasertifikat” basert på vaksine, gjennomgått Covid-19 eller negativ test til ikkje-digitale brukara. For at du skal kunne få utskrift av koronasertifikat basert på negativ test frå Ørsta kommune, forutsett det at du fyrst har tatt ein hurtigtest utført av helsepersonell eller PCR-test ved Ørsta teststasjon. Ved positiv PCR-test tar det inntil 11 dagar før det er oppdatert i koronasertfikatet. Du kan få koronasertifikat etter avtale ved Ørsta Teststasjon ved Rådhuset. Ring vaksinasjon telefonen på 95 16 78 46 mellom kl 09.00–11.00 kvardagar for avtale. Ha eventuelt ditt D-nummer eller hjelpenummer klar ved henvendelsen.

Informasjon om vaksinering på ulike språk 

Kontakt

Vaksinasjonstelefon
Open mån-fre: kl. 09-11
95167846