Koronavaksine

Ørsta kommune tilbyr innbyggjarane koronavaksine, den er gratis og frivillig. Du er difor ikkje pålagt å vaksinere deg, men vi tilrår at du gjer det. 
 

Fjerde dose

FHI har nå opna opp for att personar mellom 18–64 år utan underliggande risikosjukdomar kan ta ny oppfriskningsdose (dose 4), dersom dei sjølv ynskjer det. Det er eit tilbod, ikkje ei anbefaling.

For alle over 65 år og 18–64 år med underliggande risiko for alvorleg sjukdomsforløp er ei oppfriskningsdose er det  anbefalt.

 

Femte dose

FHI anbefaler aldersgruppa 75 år og eldre, i tillegg til sjukeheimsbebuarar, å ta ny oppfriskingsdose. Det er spesielt anbefalt ei ny dose til dei, i denne gruppa, som ikkje har gjennomgått Covid-19 infeksjon, og for dei som har ein eller fleire underliggande risikofaktorar.

Koronavaksinasjon er fortsatt ein viktig del av regjeringens strategi og beredskapsplan for Covid-19 pandemien. Det er forventa ei ny smittebølge og nokre i den eldre aldersgruppa fekk dose 4 i sommar/tidleg haust 2022.

Intervallet bør vere 6 månadar sidan førre dose, men kan takast med minimum 3 månaders intervall. Er du usikker på når du fikk førre dose, ta kontakt med helsestasjonen på 94 16 78 48, open måndag–fredag, kl. 09.00–15.00.

Alle som ynskjer dose 5, bør prioritere å få tatt denne i løpet av april månad og i den forbindelse har vi sett opp ekstra vaksinasjondagar.

 

Stad

Helsestasjonen/Velferdshuset. 
 

Dato 

 • Torsdag 27. april, kl. 13.00–15.00 
 • Torsdag 25. mai, kl. 13.00–14.00 
 • Torsdag 29. juni, kl. 13.00–14.00 

Du kan også kontakte nabokommunar dersom du ynskjer Covid19-vaksine utanom dei dagane vi vaksinerer i Ørsta.


Intervall

Her er ei oversikt over intervall mellom dei ulike dosene. Ver oppmerksom på at det er eigen anbefalte intervall for dei med alvorleg nedsett immunforsvar. 

 • Pfizer: minimum 21 dagar mellom dose 1 og 2.
 • Moderna/ eller kombinasjon Pfizer-Moderna: Minimum 28 dagar mellom dose 1 og 2.
 • Intervall mellom dose 1 og 2 for alder 5-17 år er 8-12 veke.
 • Intervall mellom dose 2 og 3 er 4,5 månadar/20 veker.
 • Intervall mellom dose 3 og 4 er 4 månadar.
 • Intervall mellom dose 4 og 5 er 6 månadar.
 • Intervall mellom gjennomgått Covid og vaksinering er 3 veker.
   

Personar med alvorleg nedsett immunforsvar:

 • Intervall mellom 2 og 3 dose er 4 veker.
 • Intervall mellom 3 og 4 dose er 3 månadar
 • Intervall mellom 4 og 5 dose mellom 3 og 6 månadar.

 

 

Koronasertifikat

Dei fleste innbyggarane har tilgong til koronasertifikat gjennom helsenorge.no og kan sjølv skrive det ut eller bruke QR-koden derifrå.

Ihht Covid-19 forskrifta har kommunen plikt til å utstede “Koronasertifikat” basert på vaksine, gjennomgått Covid-19 eller negativ test til ikkje-digitale brukara.

 

Informasjon om vaksinering på ulike språk 

Kontakt

Vaksinasjonstelefon / Helsestasjonen Måndag–fredag, 09.00–15.00
94167848