AKTUELT NO:

Alt om korona  |  Bestill koronatest  |  Koronavaksinering​​​​​​​

Koronavaksine


Ørsta kommune tilbyr innbyggjarane koronavaksine, den er gratis og frivillig. Du er difor ikkje pålagt å vaksinere deg, men vi tilrår at du gjer det.  

Når det er din tid til å få vaksine får du innkalling på sms eller e-post. Det er ikkje mogleg å ta kontakt for å setje seg på venteliste. Følg med på denne nettsida for oppdatert informasjon.

! NB Vaksinering med AstraZeneca vaksinen er stoppa midlertidig Dosane vi får framover frå Pfizer skal følgje prioriteringsgruppene vidare. Vi vaksinerer no gruppe 3 og vil halde fram med denne gruppa, deretter blir det gruppe 4 osv. 

Melding om innkalling til vaksinetime

Når det er din tur til å få tilbod om vaksine vil du få melding frå kommunen, sendt ut gjennom Helsenorge. Når du har fått melding om time må du logge inn på helsenorge.no for å akseptere tilbodet. Dersom du ikkje har moglegheit til å stadfeste tilbodet digitalt kan du ringe vaksinasjonstelefonen 700 58 965. Vi tek kontakt med dei som ikkje har stadfesta utdelt time, men oppmodar flest mogleg til å stadfeste timen sjølv.

Vi oppmodar om at du loggar deg inn på helsenorge.no og sjekkar at du er registrert med rett telefonnummer og e-post. Dersom du vel å få varsel på telefon vil du få melding om time på SMS. 

Oppdater kontaktinformasjonen din.

Viktig informasjon til deg som har fått vaksinetime

 • Dersom du har feber må du ringe 700 58 965 og gje beskjed om at du ikkje kan møte til oppsett tid.
 • Må du flytte timen ringer du 700 58 965
 • Ha på deg klede som gjer det lett å nå overarmen der vaksinen skal bli sett.
 • Ta med gyldig legitimasjon.
 • Du må vente 30 minutt i vaksinasjonslokalet etter at du har fått vaksine.
 • Vaksinen er heilt gratis for alle.

Merk: Vaksinasjonstelefonen er open kvardagar kl.12-16 og er kun for å flytte timar og praktiske spørsmål. Ved spørsmål om eigen helse og hjelp til vurdering om du skal/kan ta vaksine eller ikkje må du kontakte fastelgen din. 

Påska 2021 : Vaksinasjonstelefonen open måndag 29. og tysdag 30. mars kl 12 - 16, onsdag 31. mars 09 - 12. Helligdagar stengt, opnar igjen 6. april kl 12-16.

 

Vaksinasjon i Ørsta kommune

Vaksinedosar
Veke Kven Dosar (inkl. dose 2) Type
1 (1) Bebuarar i sjukeheim & helsepersonell 48 Pfizer
2 (1) Bebuarar i sjukeheim & helsepersonell 30 Pfizer
3 (1) Bebuarar i sjukeheim/bufellesskap & helsepersonell 54 Pfizer
4 (1) Bebuarar i sjukeheim/bufellesskap & helsepersonell 96 Pfizer
5 (2) Heimebuande over 85 år & helsepersonell 156 Pfizer
6 (2) Heimebuande over 85 år & helsepersonell 180 Pfizer
7 (2) Heimebuande over 85 år, (3) Alder 75-84 år & helsepersonell 144 Pfizer
8 (2) Heimebuande over 85 år & helsepersonell 226 Pfizer og AZ
9 (2) Heimebuande over 85 år, (5) Alder 55-64 år med underliggande sjukdomar & helsepersonell 226 Pfizer og AZ
10 (3) Alder 75-84 år, (5) Alder 55-64 år med underliggande sjukdomar & helsepersonell 126 Pfizer
11 (3) Alder 75-84 år 144 Pfizer
12 (3) Alder 75-84 år 186 Pfizer
13 (3) Alder 75-84 år 168 Pfizer
14 (3) Alder 75-84 år, (4) Alder 65-74 år og personar mellom 18 og 64 år med sjukdomar/tilstandar med høg risiko for alvorleg forløp. 282 Pfizer
15 (4) Alder 65-74 år og personar mellom 18 og 64 år med sjukdomar/tilstandar med høg risiko for alvorleg forløp. 330 Pfizer

Tabellen blir oppdatert når vi får ny informasjon.
Frå og med veke 4 inkluderer antal dosar også andre dose til dei som fekk første dose 3 veker tidlegare.

Type vaksine:
Pfizer = Comirnaty fra BioNTech og Pfizer
AZ = COVID-19 Vaccine AstraZeneca

Vaksinasjonsstad er Ørsta kulturhus. Bebuarar på sjukeheimar og i bufellesskap blir vaksinerte på sjukeheimane og i bufellesskapa. 

FHI: Vaksineringsscenario


Prioritering

Ørsta kommune følgjer prioriteringa som Regjeringa og FHI har lagt opp til. I starten vil det ikkje vere nok koronavaksine til alle i dei anbefalte gruppene, så den blir gitt til dei som treng det mest fyrst. Risikogruppene er prioritert fyrst, samt utvalde grupper av helsepersonell i primærhelsetenesta. Inntil 20% av dosane blir fortløpande gitt til utvalde grupper av helsepersonell. 

Prioriteringsrekkefølge per 08.01.2021:

 1. Bebuarar i sjukeheim 
 2. Alder 85 år og eldre
 3. Alder 75-84 år
 4. Alder 65-74 år og personar mellom 18 og 64 år med sjukdomar/tilstandar med høg risiko for alvorleg forløp.
 5. Alder 55-64 år med underliggande sjukdomar/tilstandar.
 6. Alder 45-54 år med underliggande sjukdomar/tilstandar.
 7. Alder 18-44 år med underliggande sjukdomar/tilstandar.
 8. Alder 55-64 år 
 9. Alder 45-54 år 

Les meir om prioriteringsrekkefølga på fhi.no.

Les meir om koronavaksine på fhi.no.  

Information about the coronavirus vaccine in other languages.

Kontakt

Vaksinasjonstelefon (mån-fre kl.12-16)
700 58 965