Koronavaksine

Ørsta kommune starta med vaksinering 7.januar 2021. Koronavaksine er gratis og frivillig. Du er difor ikkje pålagt å vaksinere deg, men vi tilrår at du gjer det.  

Koronavaksinasjon er ein del av det nasjonale vaksinasjonsprogrammet, og kommunen tilbyr innbyggjarane vaksinasjon. Noreg vil få tilgang på fleire ulike vaksinetypar, men det er framleis usikkert kor raskt og kor mange vaksinedoser vi får og kan tilby dei til anbefalte gruppene.

Vi vil kome med informasjon etter kvart om kor langt vi har kome i vaksinasjonsprogrammet. Det er ikkje mogleg å ta kontakt for å setje seg på venteliste.

Vi er no i gang med vaksinering av bebuarar på sjukeheimar og etter kvart omsorgsbustadar/bufellesskap. Vaksinasjon av heimebuande over 85 år startar i veke 5 på kulturhuset. Alle heimebuande eldre enn 85 år blir oppringt av kommunen. Personar som er yngre enn dette må vente på tur. Etter kvart som dei eldste er ferdig vaksinert vil det bli moglegheit for digital timebestilling. Følg med på denne nettsida for oppdatert informasjon.

 

Prioritering

Ørsta kommune følgjer prioriteringa som Regjeringa og FHI har lagt opp til. I starten vil det ikkje vere nok koronavaksine til alle i dei anbefalte gruppene, så den blir gitt til dei som treng det mest fyrst. Risikogruppene er prioritert fyrst, samt utvalde grupper av helsepersonell. Inntil 20% av dosane blir fortløpande gitt til utvalde grupper av helsepersonell. 

Prioriteringsrekkefølge per 08.01.2021:

  1. Bebuarar i sjukeheim og utvalde helsepersonellgrupper
  2. Alder 85 år og eldre og utvalde helsepersonellgrupper
  3. Alder 75-84 år
  4. Alder 65-74 år og personar mellom 18 og 64 år med sjukdomar/tilstandar med høg risiko for alvorleg forløp.

Sjå heile prioriteringsrekkefølga på fhi.no.

 

Tid for vaksinering

Tid for vaksinering
Veke Kven Antal hetteglas (doser) Stad
1 Gruppe 1 (Bebuarar i sjukeheim og utvalde helsepersonellgrupper) 8 (48) Ørstaheimen
2 Gruppe 1 5 (30) Vartdal helsetun, Hjørundfjordheimen
3 Gruppe 1 9 (54) Ørstaheimen, Vartdal helsetun inkl. bufellesskapet.
4 Gruppe 1 16 (96), inkl. dose 2. Hjørundfjordheimen inkl. bufellesskapet, Bakk-Ola-marka (+ dose 2 til dei som fekk dose 1 i veke 1)
5 Gruppe 2 (Alder 85 år og eldre og utvalde helsepersonellgrupper) 17 (102), inkl. dose 2. Kulturhuset (+ dose 2 til dei som fekk dose 1 i veke 2)
Erfaring viser at vi kan rekne med at det er 6 doser per hetteglas. Tabellen blir oppdatert fortløpande.

 

Meir om koronavaksine på fhi.no.  

Information about the coronavirus vaccine in other languages.