Kulturhuset leigepris


Utleigesatsar Ørsta kulturhus 2024
 

Kinosal
Utleige utan billettsal (øving)2 100
Teater, konsertar, show pr. framsyning – proff8 700
Teater, konsertar, show, konferanser pr. framsyning-amatør/lokal3 400
Avlysing av kino pr. framsyning2 900
Billettavgift lokal/amatør25
Billettavgift proff30
Kinoprojektor : per time500
Leige av lyd og lys 2 000
Festsal
Leige fredag, laurdag, søndag og bev.helgedag3 000
Leige måndag, tysdag, onsdag og torsdag2 000
  
Servicetilbod: rigging av bord og stolar (eksterne leigetakarar)700 + mva
Servicetilbod: rigging av bord og stolar (interne leigetakarar i Ørsta kommune)700 inkl mva
  
Projektor/lydanlegg i festsalen600
  
Leige per duk100
Foajeen
Leige av foajeen om der ikkje er andre arrangement på huset900
Kjøken
Leige av kjøken900
Kafeteria

Husleige

1 000

Prosjektor/lydanlegg/pc

500

Backstage

Leige av backstage (ved utleige av kinosal er backstage inkludert)

Bryllaup og lukka lag

Frå fredag kl 1600 til søndag kl 1200

6 500

Berre laurdag

4 200

Omførselshandel

Heile salen pr. dag

5 000

Heile salen 2 dagar

8 000

Halve salen pr. dag

3 000

Halve salen 2 dagar

4 500

Møterom Galleri

Leige av galleri

300

LAN-party

Fredag-måndag

20 000

Søndag-onsdag

16 000

Avbestillingsgebyr

Mindre enn 1 månad før          25% av avtalt leige

Mindre enn 1 veke før             50% av avtalt leige

Same dag, eller seinare          100% av avtalt leige

Eigne avbestillingsfristar for arrangement med billettsal, etter avtale med kulturhusleiar

Satsar for bruk av personlege ressursar

(gjeld driftsteknikar;lyd/lys og tilrettelegging)

Dagsats frå kl.8-16 per time (kvardagar)

400

fre, laur, søn, raude dagar, kveldar frå kl.16 og utover per time

500

 

Kaffipakke ved møter/konferanser (ved førehandstinging): 1 servering 25 kr per person og 2 serveringar 40 kr per person. 

  1. Ein representant frå huset skal alltid vere til stades/tilgjengeleg ved leige av kinosal.
  2. Større arrangement og arrangement over fleire dagar etter avtale. Kulturhusleiaren kan forhandle seg fram til andre avtalar der det er naturleg.

Tillegg for førebuingar og hjelp etter avtale. Mat og drikke kan tingast på huset. Dukar kan leigast. 

Leige av inventar/utstyr til bruk utanfor Ørsta kulturhus: Etter eigen avtale med kulturhusleiaren. 

Eit viktig mål for oss på kulturhuset er å legge best mogleg til rette for leigetakarane. Gi oss gjerne tilbakemelding, både ros og ris!


Praktiske opplysningar

  • Når leigetakar låner nøklar og kvitterer for lånet, skal nøklane leverast attende første virkedag etter tilskipinga. På kvardagar dagtid kl. 9.00 – 15.00  eller på kveldstid v/kinoframsyning. 
  • Leigetakar kan berre nytte dei lokala det er gjort avtale om. Vert det nytta andre lokale enn det som er avtalt, vert desse fakturerte. Tinga lokale som ikkje er nytta blir også fakturert. 
  • Leigetakar skal rydde opp etter seg både inne og ute. Alt rusk på golvet skal sopast opp. Vert det brukt utstyr frå kjøkkenet, skal dette vaskast og ryddast på plass. Bossdunkane er på baksida av huset. 
  • Bord og stolar skal gjerast reine og handkleda skal hengast til tørk. 
  • Leigetakar må sjølv ordne med plassering av bord/stolar og rydde dei på plass etter bruk, om ikkje anna er avtalt 

Kontakt

Janne Skarstein leiar kulturhuset
45603170
@ Janne Skarstein