Kulturhuset leigepris


Utleigesatsar Ørsta kulturhus 2019
 

Kinosal

 

Utleige utan billettsal (øving)

1 800

Teater, konsertar, show pr. framsyning – proff

8 000

Teater, konsertar, show, konferanser pr. framsyning-amatør/lokal (inkl.huset sitt lys/lyd anlegg)

3 200

Avlysing av kino pr. framsyning

2 500

Billettavgift lokal/amatør

20

Billettavgift proff

25

Kinoprosjektor : Dei første 3 timane

1 500

                            Deretter pr. time

500

Prosjektor inne i kinosalen

500

Leige av lyd og lys 

1 800 

 

Festsal

 

Leige fredag, laurdag, søndag og bev.helgedag

2 500

Leige måndag, tysdag, onsdag og torsdag

1 900

   

Servicetilbod: rigging av bord og stolar

600

Rigging etter kl 1600 dagen før

600

Prosjektor

500

Leige per duk

100

 

 

Foajeen

 

Leige av foajeen om der ikkje er andre arrangement på huset

800


 

Kafeteria

 

Husleige

900

Prosjektor/lydanlegg/pc

500

 

Kjøken

 

Leige av kjøken

800


 

Backstage

 

Leige av backstage (ved utleige av kinosal er backstage inkludert)

400


 

Bryllaup og lukka lag

 

Frå fredag kl 1600 til søndag kl 1200

5 000

Berre laurdag

4 000

Tillegg for heile søndag – etter kl 1200

1 200


 

Omførselshandel

 

Heile salen pr. dag

5 000

Heile salen 2 dagar

8 000

Halve salen pr. dag

3 000

Halve salen 2 dagar

4 500

Møterom Galleri

 

Leige av galleri

300


 

LAN-party

 

Fredag-måndag

20 000

Søndag-onsdag

16 000

 

Avbestillingsgebyr

 

Mindre enn 1 månad før          25% av avtalt leige

 

Mindre enn 1 veke før             50% av avtalt leige

 

Same dag, eller seinare          100% av avtalt leige

 

Eigne avbestillingsfristar for arrangement med billettsal, etter avtale med kulturhusleiar

 

Tillegg for førebuingar og hjelp etter avtale

500

 

Satsar for bruk av personlege ressursar
(gjeld driftsteknikar;lyd/lys og tilrettelegging)

 

I arbeidstida

Utanom arbeidstida, kvardag pr. time

400

Utanom arbeidstida, lørd, sønd, helgedag pr. time

500


 

  1. Ein representant frå huset skal alltid vere til stades/tilgjengeleg ved leige av kinosal.
  2. Større arrangement og arrangement over fleire dagar etter avtale. Kulturhusleiaren kan forhandle seg fram til andre avtalar der det er naturleg.
  3. Tillegg for førebuingar og hjelp etter avtale. Mat og drikke kan tingast på huset. Dukar kan leigast. 
    Leige av inventar/utstyr til bruk utanfor Ørsta kulturhus: Etter eigen avtale med kulturhusleiaren. 

Eit viktig mål for oss på kulturhuset er å legge best mogleg til rette for leigetakarane. Gi oss gjerne tilbakemelding, både ros og ris!

 


Praktiske opplysningar

  • Når leigetakar låner nøklar og kvitterer for lånet, skal nøklane leverast attende første virkedag etter tilskipinga. På kvardagar dagtid kl. 9.00 – 15.00  eller på kveldstid v/kinoframsyning. 
  • Leigetakar kan berre nytte dei lokala det er gjort avtale om. Vert det nytta andre lokale enn det som er avtalt, vert desse fakturerte. Tinga lokale som ikkje er nytta blir også fakturert. 
  • Leigetakar skal rydde opp etter seg både inne og ute. Alt rusk på golvet skal sopast opp. Vert det brukt utstyr frå kjøkkenet, skal dette vaskast og ryddast på plass. Bossdunkane står på utsida av festsalen v/siloen. 
  • Bord og stolar skal gjerast reine og handkleda skal hengast til tørk. 
  • Leigetakar må sjølv ordne med plassering av bord/stolar og rydde dei på plass etter bruk, om ikkje anna er avtalt 

Vedteke av Ørsta kommunestyre den 14.12.2017, sak 17/2202.