Farleg stoff / forureining


Farleg stoff

Den som oppbevarar farleg stoff på ein eigedom eller på eit anlegg skal sende melding til DSB dersom mengde er større eller lik mengdene som ein finn i vedlegg 2 i Forskrift om handtering av farleg stoff.

Innmelding av brannfarleg, reaksjonsfarleg og trykksett stoff gjerast elektronisk til DSB. Snarveg til skjemaet, samt naudsynt rettleiing m.m. er å finne under aktuelle lenkjer.


Forureining

Om du oppdagar forureining som kan føre til skade på liv, helse og miljø meld frå til tlf. 110.

Publisert av Sverre Osdal. Sist endra 16.01.2018

Nyhende