Kommunal planlegging

Godkjende kommuneplanar og reguleringsplanar, samt planar som ligg ute til høyring eller er under arbeid finn du på kommunen sin kartportal www.ørstakart.no

 

 

Sist endra 20.02.2015
Fann du det du lette etter?