Bustadnummer

Eit unikt bustadnummer som er sett saman av ein bokstav og fire tal. Bustadnummeret skal ein nytte i flyttemeldingar til folkeregistret og i byggemeldingar.

Kontakt

Kartverket . Kartverket .
08700
@ Kartverket .
Elling Flister fagleiar oppmåling
47677342
@ Elling Flister