Bustadnummer

Eit unikt bustadnummer som er sett saman av ein bokstav og fire tal. Bustadnummeret skal ein nytte i flyttemeldingar til folkeregistret og i byggemeldingar.

Kontakt

Guttorm Øye Fagleiar Oppmåling
90184121
@ Guttorm Øye

Nyhende