Bustadnummer

Eit unikt bustadnummer som er sett saman av ein bokstav og fire tal. Bustadnummeret skal ein nytte i flyttemeldingar til folkeregistret og i byggemeldingar.

Kontakt

Guttorm Øye fagleiar oppmåling
70 04 97 77
901 84 121
@ Guttorm Øye