KORONAINFORMASJON

Samleside om koronaviruset  |  Bestill time til koronatest 

Varsel! Vegen frå Selbervika til krysset ved Hovdevatnet er stengt inntil vidare grunna uvær.

Spelemidlar

Tilskot frå spelemidlane er ei viktig ordning for finansiering av anlegg for idrett og fysisk aktivitet. Kommunen gir råd og rettleiing for søkjarane. Sjå også www.idrettsanlegg.no 

Kommunen har eiga tilskotsordning for vedlikehald av anlegg som har fått tilskot frå spelemidlane. Denne finn du her.