Publisert 04.08.2020

 

Ørsta kommune ved seksjon skule skal kjøpe 30 stolar og 30 pultar til bruk ved Ørsta ungdomsskule.

Publisert 10.07.2020
skateboard

     

Ørsta kommune har til hensikt å byggje ein utandørs skatepark ved Ørstahallen, med opsjon om ein treningspark ved sidan av denne.

Publisert 10.07.2020
rapport

  

Ørsta kommune inviterar til konkurransen «konsulenttenster i samband med prosjekt Omstilling 2020», der vi ber om to ulike rapportar som skal synleggjere innsparingspotensiale for barnehage og for sjukeheimar.

Publisert 06.07.2020
Illustrasjon av planane på Melsgjerdet

Volda og Ørsta Reinhaldsverk IKS (VØR) søkjer om løyve etter forureiningslova til å etablere biogassanlegg på Melsgjerdet industriområde.

    
 

Publisert 02.07.2020
snøplog

  

Ørsta kommune inviterer til konkurranse med forhandling på brøyting av kommunale og private vegar.

Publisert 26.06.2020

Områdeplan for B10 Fremre Mo skulle leggast ut til offentleg ettersyn i dag, 26.06.20. Ved klargjering av dokumenta vart det oppdaga feil som må rettast før utlegging. Utsending og kunngjering vert difor utsett til etter sommaren.