AKTUELT NO:

Publisert 28.06.2022

I samsvar med plan- og bygningslova av 27.08.2008 nr. 71, & 17-4 første ledd vert det varsla at Ørsta kommune startar opp forhandlingar med grunneigar/utbyggaren Alti Ørsta AS om utbyggingsavtale for området ved Alti Ørsta.

Publisert 23.06.2022
Kart/teiking over utbygginga av regulert område Sætre Fjordutsikt.

 
Framlegg om utbyggingsavtale mellom Leilighetsbygg AS og Ørsta kommune for Sætre Fjordutsikt.

Publisert 21.06.2022

Kommunestyret vedtok 16. juni å løyve kulturtilskot for tildeling i 2022.  

Følg oss