AKTUELT NO:

Alt om korona  |  Bestill koronatest  |  Koronavaksinering​​​​​​​

Publisert 18.06.2021

Ørsta kommunestyre har vedteke deler av detaljregulering for Grønnevetbakkane på Vartdal. 

Publisert 19.05.2021

Ørsta formannskap har i møte 27.04.21 gjort vedtak om å leggje framlegg til detaljreguleringsplan for gnr. 14 bnr. 766, ut til offentleg ettersyn i samsvar med plan- og bygningsloven § 12-10.

Følg oss