Publisert 14.01.2021

For 2021 har kommunestyret  gjort vedtak om fritak for eigedomsskatt for eigedomar etter eigedomsskattelova § 7 a og b.

Publisert 18.12.2020

  Framlegg til detaljregulering for flyplasskrysset er lagt ut til offentleg ettersyn.

Publisert 18.12.2020

Møre og Romsdal landbruksselskap vil dele ut ein årleg pris for veldrive gardsbruk i fylket. Prisen skal gå til ein enkeltbrukar, familie eller eit fellestiltak som er ein god ambassadør for landbruksnæringa. Alle landbruksproduksjonar er aktuelle.