Publisert 23.10.2020
Panoramautsikt over Ørsta sentrum

Ørsta formannskap, som planutval, har i møte 23.10.2020 gjort vedtak om å leggje framlegg til kommunal planstrategi 2020-2024 ut til offentleg ettersyn i samsvar med plan- og bygningslova § 11-14.

Publisert 15.10.2020

Det er no høve til å kome med framlegg til representantar til nytt ungdomsråd, som skal veljast i november.

Publisert 15.10.2020

Vartdal Gjenvinning AS søkjer om å endre rammene i utsleppsløyvet sitt. Verksemda ynskjer mellom anna å auke mottak av metall frå 30.000 tonn til 50.000 tonn.

Publisert 15.10.2020

Ørsta formannskap har i møte 06.10.2020 vedteke å sende handlingsplan mot plastforureining ut på offentleg høyring slik at både einingar i kommunen, innbyggjarar, partigrupper, frivilligheita og næringslivet kan kome med innspel til planen.

Publisert 30.09.2020

 

Ørsta formannskap delar ut næringsprisen kvart år. I år er fristen for å sende inn framlegg 2. november 2020.