Publisert 30.11.2022
Reguleringsplankart over området.


Oppstart av forhandlingar om utbyggingsavtale mellom Norhus AS og Ørsta kommune om veg og gang- og sykkelveg mellom Håkonsgata og Bakkevegen

Publisert 30.11.2022

Budsjettet for 2023 med Økonomiplan for 2023-2026 er ute til høyring.  

Publisert 30.11.2022

Områdeplan for B10 Fremre Mo del 2 er lagt ut til offentleg ettersyn.

Publisert 29.11.2022

Dette gjeld oppgradering og bygging av veg frå Mosflatevegen til Ørsta Eldhus og opprusting av gangveg til gangbru over Rossåa.

Publisert 29.11.2022
Utsnitt av kart over der sjøkabelen skal ligge mellom Rjånes og Håheim.


Mørenett har søkt Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) om konsesjon for å legge ein ny ca. 3,0 km lang 132 kV sjøkabel mellom Eiksund og Rånes på forbindelsen Haugen–Rjånes–Håheim på Søre Sunnmøre. 

 

Følg oss