Publisert 12.04.2019

Ørsta formannskap handsama i møte den 09.04.2019 framlegg til endra forskrift om renovasjon og slam for Volda og Ørsta kommunar. Formannskapet gjorde vedtak om å legge framlegg til endra forskrift ut på høyring i 6 veker, jf. forvaltningslova § 37. Med frist 25. mai 2019. 

Publisert 12.04.2019

Ørsta formannskap har gjort vedtak om å legge detaljreguleringsplan for Melsgjerdet industriområde ut til offentleg ettersyn.

Publisert 05.04.2019

Ørsta kommunestyre vedtok den 28.03.2019 detaljreguleringsplan for E39 Hovden - Osborg (1) og detaljreguleringsplan for B5 Ryste (2).

Publisert 14.03.2019

Levekårsutvalet har i møte 06.03.2019 vedteke å sende eit framlegg til namnsetjing av vegar, setrar og hytteområde i Vartdal og Hjørundfjord til høyring. 

Publisert 12.03.2019

Poly-Har AS – Søknad om løyve til uttak av grunnvatn til industriformål i Nordre Vartdal i Ørsta kommune

Fann du det du lette etter?