Publisert 30.03.2023

Ørsta kommune har kunngjort open anbodskonkurranse «Skyssbåtteneste Hjørundfjord», jf. forskrift om offentlege anskaffingar del III.

Publisert 14.03.2023

 

Varsel om oppstart på Detaljregulering for Gudehovet på Ose med Planid 2023001. Saksnummer 23/744. Frist for innspel er 20. april 2023.

 

Publisert 10.03.2023


Ørsta kommune har motteke høyringsbrev frå Møre og Romsdal fylkeskommune som gjeld forslag om ferjerutereduksjon eller takstauke. 

Publisert 27.02.2023

 

 

 

Eigedomsskattelista er lagt ut til offentleg ettersyn i 6 veker frå måndag 27. februar 2023.

Følg oss