Kunngjeringar
Publisert 19.02.2019
Kart Legene

Planområdet ligg på Legene, der Follestaddalen og Åmdalen møtest. Avstanden til Ørsta sentrum er om lag 5,5 km. Planområde ligg i området som er markert med raudt i kartutsnittet ovanfor. 

Publisert 31.01.2019
2019-01-30_1455

Per Mulvik AS varslar, på vegner av Tømrer Prosjekt AS, utviding av planområdet for detaljreguleringsplan for område B9 på Ose.

Publisert 18.01.2019
Illustrasjon

Ørsta formannskap har gjort vedtak om å legge framlegg til detaljreguleringsplan for bustader ved Vikeelva ut til offentleg ettersyn.

Fann du det du lette etter?