Publisert 27.01.2020

  

Det vert med dette gitt høve til å kome med innspel til reguleringsarbeid, Flyplaskrysset.
Torsdag 30. januar vert det også ope møte på Ørsta rådhus, kl 14.00 - 17.00. Meir info

Publisert 27.01.2020

 

Ørsta kommune foreslår endring i vedtektene for skulefritidsordninga.
Høyringa blir lagt ut på Ørsta kommune si heimeside med frist for uttale 14. februar 2020.
 

Publisert 08.01.2020

 Volda Maskin AS startar arbeidet med opprusting av Ytre-Hovdevegen i dag 8. januar.