Ørstaheimen

Ørstaheimen. Foto: Geir-Eivind Myklebust

Ørstaheimen finn du i Håkonsgata 78 og har fleire avdelingar.

Kontoradministrasjon

Kontoradministrasjonen er lokalisert i 1. etasje på Ørstaheimen.
Tlf: 95 71 21 18

 

Felleskjøkkenet

Kjøkkenet er lokalisert i 2 etasje ved Ørstaheimen.
Tlf: 46 85 04 85

Kjøkkenet leverer alle måltid til bebuarar ved institusjonen og for heimebuande etter vedtak. Målsetjinga for produksjonen vår er at måltidet skal være høgdepunktet i dagen for våre brukarar.


Fellesvaskeriet

Tlf: 47 66 09 85

Fellesvaskeriet vaskar og leverer arbeidstøy til alle i tenesteområdet Helse, Omsorg og Velferd. Privat tøy for bebuarar på Ørstaheimen vert og vaska her.

Kontakt

Ørstaheimen sentralbord
70048800
@ Ørstaheimen sentralbord
Bakketun hovudnummer
95712135
@ Bakketun hovudnummer
Vallastova hovudnummer
95712155
@ Vallastova hovudnummer
Korttidsavdeling hovudnummer
95712121
@ Korttidsavdeling hovudnummer
Solkroken hovudnummer
95712144
@ Solkroken hovudnummer
Eigenbetaling institusjon
90853250
90943140
@ Eigenbetaling institusjon
Felleskjøkken hovudnummer
46850485
@ Felleskjøkken hovudnummer