KORONAINFORMASJON

Samleside om koronaviruset  |  Bestill time til koronatest 

Varsel! Vegen frå Selbervika til krysset ved Hovdevatnet er stengt inntil vidare grunna uvær.

Ørstaheimen

Klikk for stort bilete Geir-Eivind Myklebust  

Ørstaheimen har fleire avdelingar, meir informasjon om desse finn du ovanfor. Informasjon om fellesavdeling, -kjøkken og -vaskeri finn du nedanfor.

Retningslinjer for besøk på sjukeheimane under koronapandemien

 

Fellesavdeling

Tlf: 700 48 800

Dette er kontoradministrasjonen til seksjon omsorg og rehabilitering som er lokalisert på Ørstaheimen.

Kontoret er bemanna i kjernetida  09.00-14.00
Her er sentralbord for Ørstaheimen og i perioder også heimebasert omsorg.

Vi kan hjelpe deg med å finne fram til eller få kontakt med rett avdeling  i seksjonen. Vi svarar også på spørsmål om eigenbetaling for institusjonsopphald og dagopphald.

Vi gjer merksam på at vi ikkje kan svare på spørsmål om pasientar.

Einingsleiar: Sylvi Romestrand
Tlf 700 48 804

 

Felleskjøkkenet

Kjøkkenet er lokalisert i 2 etasje ved hovudingangen til Ørstaheimen
Tlf: 700 48 890

Kjøkkenet leverar alle måltid til bebuarar ved institusjonen og rundt 120 heimebuande.
Totalt produserar kjøkkenet ca 400 måltid per dag.
Målsetjinga for produksjonen vår er at måltidet skal være høgdepunktet i dagen for våre brukarar. Ta kontakt med HBO om du ikkje vil ha matombringing.

Einingsleiar Arne Kåre Engeseth
Tlf: 700 48 892

 

Fellesvaskeriet

Tlf: 700 48 819

Fellesvaskeriet vaskar og leverer arbeidstøy til alle tilsette i seksjon omsorg og rehabilitering. I tillegg leverer vi arbeidstøy til enkelte einingar i seksjon bu-og habiltering og seksjon helse og velferd. Privattøy for pasientar ved Ørstaheimen vert og vaska her.

Einingsleiar: Sylvi Romestrand
Tlf 700 48 804

Kontakt

Ørstaheimen sentralbord
700 48 800
Bakketun hovudnummer
70048830
Buavdelinga hovudnummer
70048860
Korttidsavdeling hovudnummer
70048820
Solkroken hovudnummer
70048840
Fellesavdelinga Ørstaheimen
70048800
Felleskjøkken hovudnummer
70048890

Nyhende