Ørstaheimen

Ørstaheimen. Foto: Geir-Eivind Myklebust

 

Ørstaheimen har fleire avdelingar, meir informasjon om desse finn du ovanfor. Informasjon om fellesavdeling, -kjøkken og -vaskeri finn du nedanfor.

Fellesavdeling

Tlf: 70 04 88 00

Dette er kontoradministrasjonen til seksjon omsorg og rehabilitering som er lokalisert på Ørstaheimen.

Kontoret er bemanna i kjernetida  09.00-14.00
Her er sentralbord for Ørstaheimen og i perioder også heimebasert omsorg.

Vi kan hjelpe deg med å finne fram til eller få kontakt med rett avdeling  i seksjonen. Vi svarar også på spørsmål om eigenbetaling for institusjonsopphald og dagopphald.

Vi gjer merksam på at vi ikkje kan svare på spørsmål om pasientar.

 

Felleskjøkkenet

Tlf: 46 85 04 85

Kjøkkenet er lokalisert i 2 etasje ved hovudingangen til Ørstaheimen

Kjøkkenet leverar alle måltid til bebuarar ved institusjonen og rundt 120 heimebuande.
Totalt produserar kjøkkenet ca 400 måltid per dag.
Målsetjinga for produksjonen vår er at måltidet skal være høgdepunktet i dagen for våre brukarar. Ta kontakt med HBO om du ikkje vil ha matombringing.

 

Fellesvaskeriet

Tlf: 47 66 09 85

Fellesvaskeriet vaskar og leverer arbeidstøy til alle tilsette i seksjon omsorg og rehabilitering. I tillegg leverer vi arbeidstøy til enkelte einingar i seksjon bu-og habiltering og seksjon helse og velferd. Privattøy for pasientar ved Ørstaheimen vert og vaska her.

Kontakt

Ørstaheimen sentralbord
70048800
@ Ørstaheimen sentralbord
Bakketun hovudnummer
95712135
@ Bakketun hovudnummer
Vallastova hovudnummer
95712155
@ Vallastova hovudnummer
Korttidsavdeling hovudnummer
95712121
@ Korttidsavdeling hovudnummer
Solkroken hovudnummer
95712144
@ Solkroken hovudnummer
Eigenbetaling institusjon
90853250
90943140
@ Eigenbetaling institusjon
Felleskjøkken hovudnummer
46850485
@ Felleskjøkken hovudnummer