Ørstaheimen

Ørstaheimen. Foto: Geir-Eivind Myklebust 

Ørstaheimen har fleire avdelingar, meir informasjon om desse finn du ovanfor. Informasjon om fellesavdeling, -kjøkken og -vaskeri finn du nedanfor.

Fellesavdeling

Tlf: 700 48 800

Dette er kontoradministrasjonen til seksjon omsorg og rehabilitering som er lokalisert på Ørstaheimen.

Kontoret er bemanna i kjernetida  09.00-14.00
Her er sentralbord for Ørstaheimen og i perioder også heimebasert omsorg.

Vi kan hjelpe deg med å finne fram til eller få kontakt med rett avdeling  i seksjonen. Vi svarar også på spørsmål om eigenbetaling for institusjonsopphald og dagopphald.

Vi gjer merksam på at vi ikkje kan svare på spørsmål om pasientar.

Einingsleiar: Sylvi Romestrand
Tlf 700 48 804

 

Felleskjøkkenet

Kjøkkenet er lokalisert i 2 etasje ved hovudingangen til Ørstaheimen
Tlf: 700 48 890

Kjøkkenet leverar alle måltid til bebuarar ved institusjonen og rundt 120 heimebuande.
Totalt produserar kjøkkenet ca 400 måltid per dag.
Målsetjinga for produksjonen vår er at måltidet skal være høgdepunktet i dagen for våre brukarar. Ta kontakt med HBO om du ikkje vil ha matombringing.

Teamleiar Mariann Vedvik
Tlf: 700 48 892

 

Fellesvaskeriet

Tlf: 700 48 819

Fellesvaskeriet vaskar og leverer arbeidstøy til alle tilsette i seksjon omsorg og rehabilitering. I tillegg leverer vi arbeidstøy til enkelte einingar i seksjon bu-og habiltering og seksjon helse og velferd. Privattøy for pasientar ved Ørstaheimen vert og vaska her.

Einingsleiar: Sylvi Romestrand
Tlf 700 48 804

Kontakt

Inger Liadal tenesteleiar
91995744
@ Inger Liadal
Bakketun hovudnummer
70048830
@ Bakketun hovudnummer
Vallastova hovudnummer
70048860
@ Vallastova hovudnummer
Korttidsavdeling hovudnummer
70048820
@ Korttidsavdeling hovudnummer
Solkroken hovudnummer
70048840
@ Solkroken hovudnummer
Fellesavdelinga Ørstaheimen
90853250
90943140
@ Fellesavdelinga Ørstaheimen
Felleskjøkken hovudnummer
70048890
@ Felleskjøkken hovudnummer
Ørstaheimen sentralbord
70048800
@ Ørstaheimen sentralbord