Lag og organisasjonar

Registrere, oppdatere eller endre informasjon i tabellen?

Innhaldet i tabellen nedanfor er basert på dei opplysningane som kommunen får tilsendt. Lag og foreiningar må sjølve nytte skjema for å registrere og gjere endringar, slik at kommunen får nødvendig informasjon for at vi skal kunne ha rett informasjon.

Registrer ny lag/organisasjon Endre informasjon på lag/organisasjon