Søk barnehageplass

For å søke barnehageplass loggar deg inn i Vigilo foreldreportal via ID-porten, på sida:

vigilo.no/orsta

Dette gjeld også om du skal: 
Endre/fjerne ein søknad, seie opp ein eksisterande plass eller søkje om å endre eksisterande plass/opphaldstid

Ikkje plass frå før?

Foreldre som skal søke barnehageplass til barn som ikkje har plass frå før, må bruke eiga lenke: ​​​​Søknad om plass. Når plass er tildelt, kan de gjere endringar via foreldreportalen (lenkja over).