Søk barnehageplass

Søknad om plass

Når barnet har fått tildelt plass kan du bruke Vigilo foreldreportal for å gjere endingar og finne informasjon.

I Vigilo forldreportal kan du endre plass/opphaldstid eller seie opp plass:

Logg deg inn med ID-porten her: vigilo.no/orsta