Søk barnehageplass

Kommunen har samordna opptak med felles søknadsfrist og søknadsskjema. 
Alle som ynskjer barnehageplass frå 1. august 2023 må søkje om plass.
Søknadsfrist 1. mars.

Søk barnehageplass