Kvitveisen barnehage

Kvitveisen barnehage

Kvitveisen barnehage er eigd av Ørsta kommune og held til i lokale frå 1991. Barnehagen har to avdelingar, ei småbarn/søskengruppe med omlag 15 plassar og ei storbarngruppe med omlag 19 plassar.

Barnehagen har avdelingane Nedigard (3–5 år) og Vikemarka (1–3 år). 

Barnehagen er geografisk plassert i utkanten av byggjefeltet på Vallabøen, like ved Fonna. Vi ligg i skogkanten og har kort veg til fine tur- og friluftsområde, skog, fjell, elv, nærbutikk og Vikemarka skule. Med gangavstand til Ørsta sentrum.

Kvitveisen barnehage har lang erfaring med å gje styrka barnehagetilbod til barn med nedsett funksjonsevne.
 

Barnehagen på facebook

 

Kvitveisen barnehage