Tilsyn sovande born

Tilsyn sovande born

Ørstabarnehagen har utarbeidd felles retningslinjer med krav til føresette og personell, når barna skal sove i tida dei er i barnehagen. Føresette har ansvar for at barnet har vogn og utstyr tilgjengeleg i barnehagen 

Føresette skal: 

  • ha med eigna vogn til barnehagen som barnet skal sove i. Vogna skal ha selar som er tilpassa barnet og forsvarleg festa.
  • justere selane ved skifte av vognpose (td frå vinterpose til sommarpose/teppe)
  • syte for at der alltid er myggnetting tilgjengeleg, og at denne er tilpassa vogn og er heil.
  • kontrollere utstyr og at defekt utstyr vert bytta ut

Personalet skal:

  • ha rutiner for tilsyn med dei som søv
  • kontrollere at selane er korrekt festa på barnet
  • gi beskjed til føresette ved manglar på utstyr, og notere ned avvik dersom dette ikkje vert etterfulgt av foreldre
  • sørgje for at barn som søv ute har myggnetting