Ørsta brannstasjon

Besøksadresse: Dalevegen 6, 6153 Ørsta
Postadresse: Dalevegen 6, 6153 Ørsta

Bemanning

Stasjonen er bemanna med 16 brannkonstablar fordelt på fire lag som går rullerande heimevakt. Fire utrykkingsleiarar og 16 brannkonstablar. Desse bemannar mannskapsbil.  I tillegg til beredskapsstyrken er også ledelsen, forebyggande avdeling og administrasjonen i Ørsta brann og redning lokalisert ved denne stasjonen.

Spesialkompetanse

 • Røykdykkarar
 • Kjemikaliedykkarar
 • Overflateredning
 • Tauredning/tilkomstteknikk
 • Akutthjelparar
 • Dronepilotar

Køyretøy og utstyr

 • Mannskapsbil
 • Tankbil - 15000liter
 • Stigebil
 • Redningsbil
 • Pickup
 • Pumpehengar
 • Hengar med hamnelenser 200m

 

Thomas Winther Leira