Sæbø brannstasjon

Besøksadresse: Øyragata 28, 6165 Sæbø
Postadresse: Dalevegen 6, 6153 Ørsta

Bemanning

Stasjonen er bemanna med 1 formann og 9 brannkonstablar. Stasjonen har ikkje vaktordning.

Spesialkompetanse

  • Røykdykkarar
  • Akutthjelparar

Kjøyretøy og utstyr

  • Mannskapsbil
  • Personbil