Korttidsavdelinga

Avdelinga tek i mot pasientar i ulike aldersgrupper, diagnose og behov, både frå sjukehus og heimen.  Alle blir kartlagt og vurdert individuelt.  Målet til Ørsta kommune er at alle skal bu heime i eigen bustad lengst mogleg.  Difor har vi fokus på rehabilitering i daglege aktivitetar, spesielt det som skal til for at pasienten skal kunne klare seg heime.

Brosjyre

I periodar er det mange som har behov for plass, då må pasientane rekne med å måtte dele rom, og/eller flytte rom internt i avdelinga. Avdelinga har 16 rom

Døgnpris for korttidsopphald er for 2017 kr. 155,-

Vi samarbeider med: heimesjulepleien, lege, tildelingskontor, kreftsjukepleiar, ergoterapeut og fysioterapeut.

Einingsleiar Dagrun Opsal
Tlf: 700 48 822

Fann du det du lette etter?

Kontakt

Korttidsavdeling hovudnummer
70048820
Dagrun Opsal Einingsleiar korttidsavdeling
70048822
@ Dagrun Opsal

Nyhende