Ledige tomter

Kart_byggefelt.PNG - Klikk for stort bilete

Nummereringa i kartet ovanfor viser plasseringa til tomtefelta lengre nede på sida. Trykk på knappane for å få meir informasjon om dei ulike tomtefelta. 


Tomtefelt:

1) Barstadvik

2) Osmarka/ Rystefeltet

3) Nordre Vartdal / Steinholen

4) Sæbøneset

5) Sætrebakkane

6) Vartdal, Sætremarka / Sætrefeltet

Sist endra 05.12.2017
Fann du det du leita etter?

Nyhende

 • Ny renovasjonssforskrift 2018
  Ny renovasjonssforskrift er vedteken av kommunestyra i Ørsta og Volda den 14.12.2017 og gjeld frå 01.01.2018. Kommunane har forureiningsmynde og styrer renovasjons-tenesta gjennom eiga forskrift om renovasjon og slam.
 • Ørsta brann og redning har fått ny hovudbil i sentrum
  Ørsta brann og redning bestilte i 2016 ein ny hovudbil W.1.1 til brannstasjonen i sentrum. Bilen er no framkomen til stasjonen og det er kun tilpassingar for eksisterande utstyr som må gjerast før bilen kan takast i bruk.
 • Brukte drone i kartlegginga av steinsprang
  Vegen i Vatnedalen og opp Vatnesvingane har vore stengt sidan søndag 2.juni i høve eit steinsprang. Steinane har gjort skade på både veg og autovern. Terrenget i området er bratt og uoversikteleg, kommunen brukte difor drone som hjelpemiddel i kartlegginga av raset.
 • Skal du bygge? ….og må du søkje?
  Det er ein del ting du kan bygge utan at ein treng å søkje kommunen om løyve. Unntaket føreset at det du skal gjere er i samsvar med gjeldande planar for området og reglane i plan- og bygningslova.
 • Tilskot til tilpassing av bustad
  Målgruppe Husstander eller einskildpersonar som grunna ei funksjonsnedsetting har behov for å tilpasse bustaden ein bur i. Eldre som ynskjer å gjere førebyggande tilpassingar

snakk med oss.png

Kontakt

Arnstein Nupen Rådgjevar/ jurist
480 74 265
@ Arnstein Nupen
Servicekontoret .
70 04 97 00
@ Servicekontoret .
Login for redigering