AKTUELT NO:

Val 2021Alt om korona  |  Bestill koronatest  |  Koronavaksinering​​​​​​​

Tomter: Osmarka

Osmarka ligg rett sør for Ørsta sentrum med flott utsikt over sentrum, fjorden og fjella ikring. Tomtene har sentral plassering, med kort veg til mellom anna barnehage, kollektivtrafikk og turterreng. Bustadfeltet er vestvendt med mykje kveldssol.

Tomtene er byggjeklare. Ta deg gjerne ein tur til Osmarka for å sjå på tomtene.


Tomter som er merka med "L" er ledige.
Tomter som er merka med "R" er reserverte.

Merk deg at det er Sunnmørskart som til ei kvar tid er den oppdaterte kjelda på om ei tomt er ledig eller reservert.

Sjå tomtene i Sunnmørskart  Sjå reguleringsplan i planinnsyn

 

Pris

Prisane under gjeld frå 01.01.2021. Prisane vert å regulere kvart år med auke i konsumprisindeksen.

Osmarka tomtepris
Tomt Areal (m2) Pris 2021 (NOK)
T1 938 584.072
T7 1012 612.507
T9 1011 608.022
T11 1014 613.275
T19 979 599.826
T20 962 593.294
T21 977 599.058

I tillegg til tomteprisen kjem kostnader med matrikkelbrev for tomt, tinglysingskostnader for skøyte, administrasjonsgebyr og tilknytingsgebyr for vatn og avlaup.

 

Søk om bustadtomt

«Fyrste mann til mølla»-prinsippet gjeld i fordelinga av tomter.

Søk om bustadtomt

Kontakt

Arnstein Nupen jurist
70 04 97 65
@ Arnstein Nupen