Kultur, idrett og fritid

Kultur, idrett og fritid

Her finn du informasjon om kommunen sine tenester innanfor kultur, og ein del av aktivitetane som går føre seg i regi av lag og organisasjonar. Kommunen er oppteken av å ha eit godt og allsidig kulturtilbod til innbyggjarane og eit godt samarbeid med dei frivillige organisasjonane.

Fann du det du leita etter?

Nyhende

 • Spada i jorda - no er det verkeleg!
  Det vart eit fint startskot på bygginga av fleirbrukshallen fredag. Borna frå fotballskulen laga god stemning og fekk vere med på fyrste spadetak. Endeleg er bygginga av fleirbrukshallen i gong!
 • Treningstider neste skuleår
  Søknad om treningstider - søknadsfrist 26.05.2017.
 • Kommunalt tilskot til etablering eller oppgradering av turvegar
  Kommunestyret har sett av midlar til ei ny kommunal tilskotsordning. Føremålet er å gje lag- og foreiningar, skular, barnehagar, idrettslag eller einskildpersonar moglegheit til å søkje midlar til rydding, etablering, oppgradering inklusiv skilting av sentrumsnære snarvegar, turstiar, turvegar og løyper.
 • Kulturtilskot 2017
  Søknad om kommunalt kulturtilskot (”kulturmidlane”) - Søknadsfrist 25. april.
 • Kulturminneplan
  Ørsta kommune skal for første gong få eigen kulturminneplan. Planprogram for kulturminneplanen er fastsett og planarbeidet har no starta opp.

snakk med oss.png

Kontakt

Liv Bente Viddal Seksjonsleiar kultur og næring
70 04 96 14
@ Liv Bente Viddal
Janne Skarstein Leiar kulturhuset og kaihuset
70 04 55 02
@ Janne Skarstein
Brynhild Barstad Rektor kulturskulen
915 86 599
@ Brynhild Barstad
Hanne Steinsvik Biblioteksjef
70 04 55 20
@ Hanne Steinsvik
Jostein O Mo Rådgjevar kultur
70 04 98 52
@ Jostein O Mo
Rebecca Riise Bjerknes Leiar frivilligsentralen
948 76 531
@ Rebecca Riise Bjerknes
Login for redigering