Kultur, idrett og fritid

Kultur, idrett og fritid

Her finn du informasjon om kommunen sine tenester innanfor kultur, og ein del av aktivitetane som går føre seg i regi av lag og organisasjonar. Kommunen er oppteken av å ha eit godt og allsidig kulturtilbod til innbyggjarane og eit godt samarbeid med dei frivillige organisasjonane.

Fann du det du leita etter?

Nyhende

 • Treningstider neste skuleår
  Søknad om treningstider - søknadsfrist 26.05.2017.
 • Kommunalt tilskot til etablering eller oppgradering av turvegar
  Kommunestyret har sett av midlar til ei ny kommunal tilskotsordning. Føremålet er å gje lag- og foreiningar, skular, barnehagar, idrettslag eller einskildpersonar moglegheit til å søkje midlar til rydding, etablering, oppgradering inklusiv skilting av sentrumsnære snarvegar, turstiar, turvegar og løyper.
 • Kulturtilskot 2017
  Søknad om kommunalt kulturtilskot (”kulturmidlane”) - Søknadsfrist 25. april.
 • Kulturminneplan
  Ørsta kommune skal for første gong få eigen kulturminneplan. Planprogram for kulturminneplanen er fastsett og planarbeidet har no starta opp.
 • Adventskonsert med Sunnmøre ungdomssymfoniorkester
  Laurdag 3. desember var det ein fantastisk fin adventskonsert med Sunnmøre ungdomssymfoniorkerster, lokale artistar, Morkakoret og Fjordafolk på Bedehuset i Ørsta

snakk med oss.png

Kontakt

Liv Bente Viddal Seksjonsleiar kultur og næring
70 04 96 14
@ Liv Bente Viddal
Janne Skarstein Leiar kulturhuset og kaihuset
70 04 55 02
@ Janne Skarstein
Brynhild Barstad Rektor kulturskulen
915 86 599
@ Brynhild Barstad
Hanne Steinsvik Biblioteksjef
70 04 55 20
@ Hanne Steinsvik
Jostein O Mo Rådgjevar kultur
70 04 98 52
@ Jostein O Mo
Rebecca Riise Bjerknes Leiar frivilligsentralen
948 76 531
@ Rebecca Riise Bjerknes
Login for redigering