Kultur, idrett og fritid

Kultur, idrett og fritid

Her finn du informasjon om kommunen sine tenester innanfor kultur, og ein del av aktivitetane som går føre seg i regi av lag og organisasjonar. Kommunen er oppteken av å ha eit godt og allsidig kulturtilbod til innbyggjarane og eit godt samarbeid med dei frivillige organisasjonane.

Fann du det du leita etter?

Nyhende

 • Feiring av lesegleda på Sommarlesfest
  Laurdag 9.september vart det heldt avslutningsfest for årets Sommarles ved Ørsta kulturhus. Sommarles er ein lesekampanje for born i grunnskulen (1. -7.klasse). Heile 131 born i Ørsta har vore med på årets lesekampanje, og desse har til saman lest 1901 bøker.
 • Offentleg bading i symjehallen
  Gjeld symjehallen i sentrum i tida 15.09.2017 – 15.05.2018. Ope også haust- og vinterferien.
 • Spada i jorda - no er det verkeleg!
  Det vart eit fint startskot på bygginga av fleirbrukshallen fredag. Borna frå fotballskulen laga god stemning og fekk vere med på fyrste spadetak. Endeleg er bygginga av fleirbrukshallen i gong!
 • Treningstider neste skuleår
  Søknad om treningstider - søknadsfrist 26.05.2017.
 • Kommunalt tilskot til etablering eller oppgradering av turvegar
  Kommunestyret har sett av midlar til ei ny kommunal tilskotsordning. Føremålet er å gje lag- og foreiningar, skular, barnehagar, idrettslag eller einskildpersonar moglegheit til å søkje midlar til rydding, etablering, oppgradering inklusiv skilting av sentrumsnære snarvegar, turstiar, turvegar og løyper.

snakk med oss.png

Kontakt

Liv Bente Viddal Seksjonsleiar kultur og næring
70 04 96 14
@ Liv Bente Viddal
Janne Skarstein Leiar kulturhuset og kaihuset
70 04 55 02
@ Janne Skarstein
Brynhild Barstad Rektor kulturskulen
915 86 599
@ Brynhild Barstad
Hanne Steinsvik Biblioteksjef
70 04 55 20
@ Hanne Steinsvik
Jostein O Mo Rådgjevar kultur
70 04 98 52
@ Jostein O Mo
Rebecca Riise Bjerknes Leiar frivilligsentralen
948 76 531
@ Rebecca Riise Bjerknes
Login for redigering