Kultur, idrett og fritid

Kultur, idrett og fritid

Her finn du informasjon om kommunen sine tenester innanfor kultur, og ein del av aktivitetane som går føre seg i regi av lag og organisasjonar. Kommunen er oppteken av å ha eit godt og allsidig kulturtilbod til innbyggjarane og eit godt samarbeid med dei frivillige organisasjonane.

Fann du det du leita etter?

Nyhende

 • Kulturprisen 2017 går til Christian Gaard
  Ørsta kommune sin kulturpris vert i år tildelt Christian Gaard. Det er levekårsutvalet som har vedteke dette. Det kom i år inn fleire framlegg enn på mange år. Kulturprisen er eit diplom og ei pengegåve på 20.000 kroner. Tildelinga skjer i kommunestyret 14. desember. Då vert også den formelle grunngjevinga presentert.
 • Nye Ørstahallen - "minutt for minutt"
  På heimesida til nye Ørstahallen kan du følgje byggeprosessen:
 • Frå Ørsten til Ørsta – for 100 år sidan
  Ved kongeleg resolusjon 3. november 1917 vart det kunngjort at «herefter skrives saaledes, – i nuværende form Ørsten i fremtidig form som Ørsta herred».
 • Kulturprisen 2017 - kven fortener den?
  Kven er det du meiner har gjort seg fortent til Kulturprisen 2017? Send oss di grunngjeving! Frist 20.oktober 2017.
 • Spelemidlar til idrettsanlegg
  Søknader om tilskot frå spelemidlane må vere komne til Ørsta kommune innan 20. oktober 2017. Tilskot kan ytast til vanlege idrettsanlegg, rehabilitering, nærmiljøanlegg eller anlegg for friluftsliv.

snakk med oss.png

Kontakt

Liv Bente Viddal Seksjonsleiar kultur og næring
70 04 96 14
@ Liv Bente Viddal
Janne Skarstein Leiar kulturhuset og kaihuset
70 04 55 02
@ Janne Skarstein
Brynhild Barstad Rektor kulturskulen
915 86 599
@ Brynhild Barstad
Hanne Steinsvik Biblioteksjef
70 04 55 20
@ Hanne Steinsvik
Jostein O Mo Rådgjevar kultur
70 04 98 52
@ Jostein O Mo
Rebecca Riise Bjerknes Leiar frivilligsentralen
948 76 531
@ Rebecca Riise Bjerknes
Login for redigering