AKTUELT NO:

Kultur,idrett og fritid
Publisert 21.06.2022

Biblioteket har feriestengt 11. juli - 24. juli.

Sommarope:

Publisert 31.05.2022

Lotteri- og stiftelsestilsynet skal fordele 1,9 milliardar kroner i momskompensasjon til frivillige lag og organisasjonar i 2022.

Publisert 20.05.2022

Ørsta frivilligsentral inviterar alle frivillige lag og organisasjonar i Ørsta til markering av frivilligåret i gågata.

Publisert 10.05.2022

10. mai er det verdas aktivitetsdag. All aktivitet tel, så kvifor ikke starte med meir kvardagsaktivitet idag?

 

Publisert 04.05.2022

Utlysing av treningstider for Ørstahallen og gymsalane i kommunen. Søknadsfristar 1. juni og 1. september.

Publisert 03.05.2022

Frivillignemnda planlegg aktivitetar i løpet av Frivilligåret 2022. Dei oppfordra frivillige lag og organisasjonar å bli med på arrangementa.

Publisert 29.04.2022

Kartet med Stikk UT! turar 2022 har kome i postkassene til alle innbyggjarar i kommunen denne veka.

Publisert 23.02.2022

Måndag 21. februar vart det arrangert skidag på Bondalseidet gjennom prosjektet Feriemoro. 

Publisert 17.12.2021

 

I førre årtusen skulle alle kommunane her til lands velgje seg ein tusenårsstad. Svendsengarden vart valt som Ørsta kommune sin tusenårsstad. I frå gågata kan ein rusle opp gamle ærverdige trappetrinn til Svendsengarden, og i dag komme inn hjå etestaden Fru Svendsen kunst og kulturkafé. Her har ein frå 2003 fått kortreist og god mat i eit bygg frå 1867.

Publisert 09.12.2021

Torsdag 9. desember vart kulturprisen og næringsprisen for Ørsta kommune 2021 delt ut i kommunestyret. I år gjekk kulturprisen til Sunnmøre Baarelag, medan næringsprisen gjekk til Ørsta Camping AS. Begge prisane er eit diplom og ei pengegåve på 20.000 kroner. 

Du finn grunngjeving for utdelinga av dei to prisane nedst på denne sida.
 

Følg oss