Flytebrygge


Skal du legge ut flytebrygge må du søkje kommunen om løyve.
 

Dette treng du som vedlegg til søknaden:

Søkje sjølv

Der det ikkje er regulert for utlegging av flytebrygger må det søkjast om dispensasjon. Søknad om dispensasjon skal sendast saman med søknad om løyve til sjølve tiltaket og nabovarsel.