Naturforvaltning

Miljødirektoratet har det overordna faglege ansvaret for forvaltning av natur i Norge. Kommunane er tillagt mynde for ulike naturforvaltningsoppgåver som forureining og kulturminner.