KORONAINFORMASJON

Samleside om koronaviruset  |  Bestill time til koronatest 

Varsel! Vegen frå Selbervika til krysset ved Hovdevatnet er stengt inntil vidare grunna uvær.

Innbyggjarettar

Her finn du relevante informasjon om innbyggjarinitiativ og lenker til anna offentleg informasjon knytta til temaet innbyggjarrettar.

Frå 1. juni 2003 har Stortinget vedtatt ei lovendring i Kommunelova, Kapittel 6a. Innbyggerinitiativ.

Initiativretten gir innbyggjarane i kommunen rett til å setja ei sak som gjeld kommunen si verksemd på dagsorden i kommunen. Dei folkevalde har ikkje plikt til å vedta forslaget, men dei skal ta stilling til det innbyggjarane foreslår innan 6 månader etter at forslaget er innlevert.