Innsynsmodulen vår er nede

Grunna overgang til nytt saks- og arkivsystem har vi tekniske problem med innsynsløysninga vår, dette går desverre utover møtedokumenta også. Det vert arbeidd med å rette feilen, vi takkar for tolmodet. 

Her finn du førebels innkalling/møtedokument for

Formannskap (PDF, 4 MB)

Kommunestyre (PDF, 2 MB)

Innbyggjarettar

Her finn du relevante informasjon om innbyggjarinitiativ og lenker til anna offentleg informasjon knytta til temaet innbyggjarrettar.

Frå 1. juni 2003 har Stortinget vedtatt ei lovendring i Kommunelova, Kapittel 6a. Innbyggerinitiativ.

Initiativretten gir innbyggjarane i kommunen rett til å setja ei sak som gjeld kommunen si verksemd på dagsorden i kommunen. Dei folkevalde har ikkje plikt til å vedta forslaget, men dei skal ta stilling til det innbyggjarane foreslår innan 6 månader etter at forslaget er innlevert.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sist endra 21.01.2015
Fann du det du lette etter?