Kreftsjukepleiar/ kreftkoordinator

Ørsta kommune har eigen kreftsjukepleiar/kreftkoordinator som kan tilby hjelp og støtte til kreftramma og deira pårørande

Kreftsjukepleiar kan vere tilgjengeleg for kreftpasientar i ulike faser av sjukdomen, for pårørande og andre aktuelle. Kreftsjukepleiar kan gje råd, rettleiing og samtalar og vere med på å sikre ei trygg og heilskapleg omsorg i heimekommunen. Kreftsjukepleiar samarbeider tett med fastlegar og sjukehus. Vedkommende skal også vere ein ressursperson for anna helsepersonell, gje råd, rettleiing og undervisning.

Brosjyre kreftsjukepleie

Fann du det du lette etter?

Kontakt

Solfrid Simonnes de Crane Kreftsjukepleiar/kreftkoordinator
41544806
@ Solfrid Simonnes de Crane
HBO Sentrum Heimebasert omsorg
70048850

Nyhende