AKTUELT NO:

Ørstahallen

 

Nye Ørstahallen hadde offisiell opning 27. januar 2019. 
 

www.orstahallen.no

Følg oss på Facebook


Fakta om Ørstahallen

Byggherre og eigar Ørsta kommune v/ seksjon eigedom

Fakta om Ørstahallen
Speleflater tilrettelagd for: Areal for idrettsaktivitet: Areal for idrettsaktivitet forts.:
3 stk handballflater + matchbane Brutto areal 8500 m2 Tal speleflater 3 stk (som kvar kan delast i 2 med skilleveggar)
4 baner minihandball Fri takhøgde speleflater 9 m Klatrehall med 15 m høg klatrevegg, kursvegg, buldrevegg og alpin redning
3 baner futsal Antal rom: 119 Løpebaner friidrett med hoppegrop
2 baner innebandy Godkjent max personopphald 2284 (kan vere fleire med ekstra vakthald) Styrketreningsrom m/apparat
1 bane el-innebandy Tal sitteplassar tribuner 1100 Treningsrom for bordtennis og anna aktivitet
4 baner basket + matchbane ØIL har eige klubblokale, FFO-lokale, kjøkken, kontor og garderobe Utvendig løpebane under tak
12 baner badminton Rom for administrasjon, klubbrom, møterom
3 baner volleyball Felles vrimleareal og foajé
1 bane for turn m/turngrop Har eiga skadestove
Lager for idrettsutstyr
Stor port der ein kan køyre inn utstyr i hallen
Teknisk rom og reinhaldssentral
Hallen er universelt utforma og det er montert teleslyngeanlegg i alle opphaldsrom

Garderobekapasitet:

  • 10 garderober, kvar har plass til 26 personar
  • 10 mindre garderober for dommarar og lærarar 

Potensiale for store mesterskap:

Hallen er tilrettelagd og har potensiale for store mesterskap; både nasjonalt og internasjonalt
Dette gjeld idrettane handball, klatring, bordtennis, basketball, men også andre idrettar har moglegheiter for slike arrangement.

 

Ny svømmehall?

Kommunestyret har vedteke budsjettmidlar kr 1 mill til utgreiing av forprosjekt i 2019. Ny svømmehall er tenkt bygd inntil klatreveggen og får felles inngangsparti med Ørstahallen. Utgreiingsarbeidet vert leia av seksjon eigedom og sak vert lagt fram for politisk handsaming i løpet av 2019. Det er opp til kommunestyret å avgjere om det vert løyvd midlar til bygging av svømmehall i 2020/2021. 

 

Planteikningar

Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete

Kontakt

Rebecca Riise Bjerknes Leiar Ørstahallen og Frivilligsentralen
91313572
@ Rebecca Riise Bjerknes