Hjelpemiddel

I faser i livet vil ein kunne ha behov for hjelpemiddel for å kunne klare seg i det daglege.


Langvarig behov:

Du må ha en varig (over to år) og vesentlig redusert funksjonsevne for å kunne søke om hjelpemiddel frå Nav Hjelpemiddelsentral. Kontakt ergoterapeut i kommunen.

Får du hjelp frå fysioterapeut, heimetenesta eller andre tenester i pleie- og omsorg kan dei hjelpe deg med å formidle kontakt og/eller søkje nødvendig utstyr. 
 
 

 

Kortvarig behov for hjelpemiddel:

Har du et kortvarig (under to år) og midlertidig behov for hjelpemidler, må du ta kontakt med kommunen du bur i som har ansvar for å låne ut nødvendige hjelpemiddel.

Besøksadresse kortidslager:
Heimebasert omsorg ved Ørstaheimen
Grepalivegen 2A
 

 

Anna:

Er det noko gale med hjelpemiddelet/behov for reperasjon ta kontakt med Cato Engen. 
 

Krykker og reservedelar:

Får du kjøpt på Servicekontoret som ligg på rådhuset.
Eit par krykker med broddar kostar 300 kr (100 kr stk og 50 kr for ekstradel).
 
Fann du det du lette etter?

Kontakt

Monica Gustavsen Ergoterapeut
95172954
@ Monica Gustavsen
Lillian Alice Sætre Ergoterapeut
46841067
@ Lillian Alice Sætre
Cato Engen Hjelpemiddelansvarleg lager
90621077
HBO Sentrum Heimebasert omsorg
70048850

Nyhende