Hjelpemiddel

I faser i livet vil ein kunne ha behov for hjelpemiddel for å kunne klare seg i det daglege.


Langvarig behov:

Du må ha en varig (over to år) og vesentlig redusert funksjonsevne for å kunne søke om hjelpemiddel frå Nav Hjelpemiddelsentral. Kontakt ergoterapeut i kommunen.


Får du hjelp frå fysioterapeut, heimetenesta eller andre tenester i pleie- og omsorg kan dei hjelpe deg med å formidle kontakt og/eller søkje nødvendig utstyr. 
 

Kortvarig behov for hjelpemiddel:

Har du et kortvarig (under to år) og midlertidig behov for hjelpemidler, må du ta kontakt med kommunen du bur i som har ansvar for å låne ut nødvendige hjelpemiddel.
 

Anna:

Er det noko gale med hjelpemiddelet/behov for reperasjon ta kontakt med Cato Engen. 

Krykker og handtak

Krykker og reservedelar får du kjøpt på Servicekontoret på rådhuset (Dalevegen 6).

  • Krykker kr 160 per stk. 
  • Ispiggar kr 75 per stk.
  • Gummifot til krykke 45 kr per stk.
  • Handtak 170 kr per stk. 

Kontakt

Cato Engen serviceteknikar hjelpemiddel
90829310
@ Cato Engen
Ragnhild Svensli avdelingsleiar ergo, fysio og friskliv
48997922
@ Ragnhild Svensli
Monica Gustavsen ergoterapeut / kvardagsrehabilitering
95172954
@ Monica Gustavsen
Lillian Sætre ergoterapeut
46841067
@ Lillian Sætre