Hjelpemiddel

I faser i livet vil ein kunne ha behov for hjelpemiddel for å kunne klare seg i det daglege.


Langvarig behov:

Du må ha en varig (over to år) og vesentlig redusert funksjonsevne for å kunne søke om hjelpemiddel frå Nav Hjelpemiddelsentral. Kontakt ergoterapeut i kommunen.

Får du hjelp frå fysioterapeut, heimetenesta eller andre tenester i pleie- og omsorg kan dei hjelpe deg med å formidle kontakt og/eller søkje nødvendig utstyr. 
 
 

 

Kortvarig behov for hjelpemiddel:

Har du et kortvarig (under to år) og midlertidig behov for hjelpemidler, må du ta kontakt med kommunen du bur i som har ansvar for å låne ut nødvendige hjelpemiddel.

Besøksadresse kortidslager:
Heimebasert omsorg ved Ørstaheimen
Grepalivegen 2A
 

 

Anna:

Er det noko gale med hjelpemiddelet/behov for reperasjon ta kontakt med Cato Engen. 
 

Krykker og reservedelar:

Får du kjøpt på Servicekontoret som ligg på rådhuset.
Eit par krykker med broddar kostar 300 kr (100 kr stk og 50 kr for ekstradel).
 

Kontakt

Monica Gustavsen Ergoterapeut
95172954
@ Monica Gustavsen
Lillian Alice Sætre Ergoterapeut
468 41 067
@ Lillian Alice Sætre
Cato Engen Hjelpemiddelansvarleg lager
90621077
HBO Sentrum Heimebasert omsorg
70048850

Nyhende