Søk tilskot til inkludering av barn og unge

BUFDIR


Lag og organisasjonar er invitert til å søke om tilskot til tiltak for å inkludere barn og unge. 

Målsettinga med ordninga

Målet med tilskuddsordninga er å legge til rette for at alle barn og unge skal ha høve til mestring og samfunnsdeltaking i slik som fritidsaktivitetar, kulturliv, utdanning, organisasjonsliv og arbeidsliv, samt demokratisk deltaking. 

Målgruppa er barn og unge i alderen fra 0 til og med 24 år som av ulike grunner står i fare for å "dette utafor".

Her kan du lese meir om ordninga og finne søknadsskjema.

Har du spørsmål? Kontakt Rebecca Riise Bjerknes.

Søknadsfristen er 3. november 2023

Kontakt

Rebecca Riise Bjerknes Leiar Ørstahallen og Frivilligsentralen
91313572
@ Rebecca Riise Bjerknes

Følg oss