AKTUELT NO:

Kulturskule pris

Kommunestyret har i sak 111/20 vedteke følgande satsar for 2021:

 
Kulturskuleår pris pr år
Skuleår 2020/2021 3 700
Skuleår 2021/2022 3 700

Familiemoderasjon: 2 elevar eller fleire.

Kulturskulen har nokre instrument, mest strykeinstrument, til utleige.
Instrumentleiga er kr 250 pr halvår. Korpsa leiger ut instrument til sine medlemmer.