Kulturskule pris

Kommunestyret har vedteke følgande satsar for 2020:

 
Kulturskuleår pris pr år
Skuleår 2018/2019 3 590
Skuleår 2019/2020 3 700

Familiemoderasjon: 2 elevar eller fleire.

Kulturskulen har nokre instrument, mest strykeinstrument, til utleige.
Instrumentleiga er kr 250 pr halvår. Korpsa leiger ut instrument til sine medlemmer.