Kulturskule pris

Kommunestyret vedteke følgande satsar for 2023/24:

 
Kulturskuleår pris pr år
Skuleår 2023/2024 3 800

Familiemoderasjon: 2 elevar eller fleire.

Kulturskulen har nokre instrument, mest strykeinstrument, til utleige.
Instrumentleiga er kr 250 pr halvår. Korpsa leiger ut instrument til sine medlemmer.