Tannhelseteneste

Den offentlege tannhelsetenesta er eit fylkeskommunalt ansvar, og er eit førebyggjande tiltak for heile befolkninga. 

Adresse: Ivar Aasen-gata 18 
 
 

Den skal gje eit regelbunde og oppsøkjande tilbod til:

  • Barn og ungdom frå fødsel til og med det året dei fyller 18 år.
  • Psykisk utviklingshemma i og utanfor institusjon.
  • Grupper av eldre, langtidssjuke og uføre i institusjon og heimesjukepleie.
  • Ungdom som fyller 19 eller 20 år i behandlingsåret.
  • Andre grupper som fylkeskommunane har vedtatt og prioritere.
 
 
 

Kontakt

Ørsta Distriktstannklinikk Offentleg tannlege
71284970
@ Ørsta Distriktstannklinikk