Innsynsmodulen vår er nede

Grunna overgang til nytt saks- og arkivsystem har vi tekniske problem med innsynsløysninga vår, dette går desverre utover møtedokumenta også. Det vert arbeidd med å rette feilen, vi takkar for tolmodet. 

Her finn du førebels innkalling/møtedokument for

Formannskap (PDF, 4 MB)

Kommunestyre (PDF, 2 MB)

Flyktningar og vern

Flyktningar skal sikrast vern nær konfliktområda. Der dette ikkje er mogleg, skal Norge medverke gjennom å ta imot flyktningar og gje dei opphald og vern her i landet.

 
Retten til asyl er til for mennesker på flukt, og må ikkje verte misbrukt. Innreise og innvandring til Norge skal regulerast og kontrollerast i samsvar med det ein har plikt til gjennom internasjonale avtalar
Sist endra 24.11.2016
Fann du det du lette etter?